Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
05 november 2007

Groningen snapt duurzame koffie Douwe Egberts niet

Is er eerder een zaak geweest van een duurzame aanbieder, die bij rechte afdwong tot de groep van duurzame aanbieders te mogen behoren? Tegen het Dagblad van het Noorden zei Jan Pieter Schretlen, commercieel-directeur van DE coffee-systems: ”We zien steeds vaker dat overheden andere duurzame initiatieven uitsluiten. Dat is pure discriminatie. Wij willen wel eens een uitspraak van de rechter.”
Schretlen vervolgde: ”Wij vinden dat er meer wegen zijn die leiden naar duurzaamheid. Als je eerlijke handel propageert, moet je andere bedrijven juist de kans geven te laten zien wat ze presteren. Daar is de zaak juist mee gediend. Er moet nodig jurisprudentie komen, want zo kan het niet doorgaan.”

De reactie van de Provincie Groningen: ”Wij zullen zien hoe het loopt. Wij kiezen uit ideëel oogpunt voor Max Havelaar. Dat doen we al jaren. We vinden dat boeren in ontwikkelingslanden wel wat bescherming kunnen gebruiken. Zij moeten een goede prijs krijgen voor hun producten.”

De provincie Groningen is een behoorlijke klant, met 700 ambtenaren. Maar als testcase is dit kort geding nog veel interessanter. Want in 2010 moet de hele overheid 100 procent duurzaam inkopen. DE heeft er een groot belang bij om het merk voor de zakelijke markt Good Origin eenzelfde erkenning te laten hebben als Max Havelaar.

P+ webtip: Reacties op DE in Groningen