Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
06 november 2007

Voorvertoning Silent Snow op Nationaal Sustainability Congres

In 1962 schreef Rachel Carson haar ‘Silent Spring’. Het bracht een schok teweeg over de hele wereld maar het duurde decennia voordat er serieuze actie ondernomen werd tegen het gebruik van DDT. Meer dan veertig jaar later verscheen Marla Cone’s boek ‘Silent Snow’. Het is een soortgelijke waarschuwende boodschap, die nog maar nauwelijks aandacht lijkt te krijgen. Het gaat over een gebied ver bij ons vandaan, waar niemand zich nog druk over maakt. Onterecht: de pesticiden die nu in de poolgebieden terecht komen, zijn een gevaar voor de hele wereld; en een signaal voor hetgeen ons te wachten staat. Bovendien is de dreiging vele malen groter en is er minder tijd om er iets aan te doen.

POP’s zijn onzichtbare en onafbreekbare - onwaarneembare - chemische stoffen die vrijkomen in een geïndustrialiseerde omgeving. Via hoge lucht- en waterstromen belanden zij in de schone omgeving van de noordpool. Ze slaan neer als sneeuw, en als die smelt in de zomer belanden ze in de voedselketen. Daarnaast komen deze stoffen via de wereldwijde waterstromen in de voedselketen van het arctische leven terecht. POPs hopen zich via plankton en kleine zeedieren op in het vet van zeehonden en tenslotte is de ijsbeer, die zeehonden eet, een miljard keer giftiger dan het water waarop hij of zij voor voedsel is aangewezen.

Aan de top van de voedselketen staat ook de mens. In Groenland kunnen vrouwen al geen borstvoeding meer geven (de melk is puur gif) en mannen kennen een dalende viriliteit. Inuit kinderen hebben onevenredig veel problemen aan luchtwegen en oren en op de Faeröer eilanden is in een langlopende studie bij scholieren al een verlaagd IQ aangetoond.

In 2007 maakte Jan van de Berg tijdens de research voor een veel langere documentaire al de korte film Silent Snow. In deze film praten en denken twee meisjes van veertien, op weg naar een verdwijnend dorp waar één van hen woont, over de vervuiling van hun wereld na het zien van een reportage op de Groenlandse televisie.

P+ webtip: Silent Snow
P+ webtip: Programma Sustainability congres

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier