Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
15 november 2007

'Kids moving the world' bereikt 150.000ste kind in Weesp

Nu worden basis- en middelbare scholen bijna doodgegooid door verzoeken van charitatieve instellingen en meer commerciële aanbiedingen voor lesprogramma's. 'Kids moving the world' is een gunstige uitzondering (en daarom ook zo'n groot succes). Bovenstaand bordspel is namelijk een leuke, leerzame afsluiting van drie lessen over allerlei problemen in ontwikkelingslanden.

"We willen op een positieve manier bewustzijn bij kinderen schepen over de uitdagingen waarvoor landen als Malawi, Cambodja, Nicaragua en Tanzania zich gesteld zien", zegt Caroline Bakker. Vijf jaar geleden kwam Bakker in Mozambique en ervoer de sociale ellende bijna aan den lijve. "Daar moest ik bij terugkomst iets mee doen. In 2002 sloot onze stichting - toen nog een project - een samenwerkingsovereenkomst met TNT dat juist in het 'World Food Programme' van de VN ging deelnemen. Later gingen partijen zoals Nashuatec, LogicaCMG en PricewaterHouseCoopers ons ook steunen."

Na drie lessen door hun onderwijzer spelen basisschoolkinderen een interactief bordspel op vijf borden waarin ze de situatie en ontwikkelingsmogelijkheden in vijf dorpen nabootsen. Elke groep krijgt een bepaalde som geld dat de kinderen, nu ministers van financiën, onderwijs, handel en gezondheid, mogen uitgeven. De keuze van de een heeft gevolgen voor de ander. Op het centrale bord komen daar gebeurtenissen bij die van invloed zijn op het gedrag van de vijf groepen (en dus dorpen). Een overstroming bijvoorbeeld. Of extra geld vanuit het World Food Program voor goederen of middelen. Alles wordt begeleid door 'game guides', spelbegeleiders aangesteld door de sponsors die in een dag de regels krijgen uitgelegd.

Moeilijk? "Welnee", lacht Caroline. "Zodra de kinderen het spel gaan spelen, hebben ze het in een mum van tijd door. Zelfs zo snel dat de 'game guides' bij tijd en wijle op de vingers worden getikt. We zijn nu drie jaar met het spel bezig en de kinderen zijn nog steeds enthousiast. En natuurlijk hopen we dat ze er later aan terugdenken, dat het hen aanzet tot denken over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het dagelijks leven in arme landen."

P+ webtip:

Kids moving the world
P+ webtip: Filmpje met de vrouw van TNT-topman Bakker

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier