Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
20 november 2007

Steun voor groeiend aantal zwerfkinderen in Zimbabwe

In Zimbabwe is de armoede schrijnend. De werkloosheid is hoog (80 procent) evenals de repressie. President Mugabe en zijn regeringspartij ZANU-PF lijken bereid de economische groei, het welzijn van de bevolking en het internationale aanzien van Zimbabwe op te offeren aan het behoud van de macht. En binnen deze interne strijd blijken de kinderen te worden vergeten.

Kind-zijn in Zimbabwe is allesbehalve gemakkelijk. Kinderen worden aan het werk gezet in huishoudens, fabrieken en op landerijen. In de landbouw is zo'n 10 procent van de werknemers jonger dan zestien jaar. Als gevolg van de 'schoonmaakoperatie', die Mugabe in mei 2005 begon, zijn er nog meer kinderen uit de scholen gejaagd. Hun ouders kunnen het lesgeld niet meer opbrengen. Inmiddels volgt slechts 65 procent van de Zimbabwaanse kinderen nog onderwijs.

Door deze barre situatie zijn dreigen talloze zwerf- en weeskinderen tussen wal en schip te raken. Ze bedelen op straat, leven in kartonnen dozen. Sinds die beruchte 'schoonmaakoperatie' van Mugabe is hun aantal sterk gegroeid. Zij hebben hulp nodig. De stichting Vrienden van Nehanda gaat daar nu een bijdrage aan leveren.

De stichting wil de leefomstandigheden van de kinderen en hun begeleiders op het Nehanda Instituut, zo'n vijftien kilometer buiten de Zimbabwaanse hoofdstad Harare, verbeteren. Ook probeert de stichting de problematiek van zwerfkinderen op de politieke agenda te krijgen via Zimbabwaanse vakbonden en ngo's.
P+ webtip: Vrienden van Nehada

Internationale Dag van de Rechten van het Kind
Om de rechten van kinderen beter te kunnen beschermen, hebben de Verenigde Naties en UNICEF op 20 november 1989 het Verdrag voor de Rechten van het Kind aangenomen. Inmiddels is het verdrag door 191 van de 193 landen op de wereld ondertekend, waaronder Zimbabwe.

P+ webtip: Unicef