Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
20 november 2007

Philips wint VBDO Verantwoord Ketenbeheer Award

De VBDO hield 32 AEX-bedrijven tegen het licht. Financiële concerns, ICT bedrijven en uitzendorganisaties zijn niet meegenomen in het onderzoek, omdat zij geen fysieke producten maken. Philips scoorde op de meetlat 30 van de maximaal 39 te behalen punten, wat neerkomt op een score van 77 procent. De andere genomineerde bedrijven (DSM, Numico, Reed Elsevier, Shell en Unilever) scoorden tussen de 23 en 28 punten. "Philips heeft niet alleen de beste score, maar ook de grootste verbetering laten zien", aldus juryvoorzitter Jan van der Kolk. Philips onderscheidt zich met name door de relatief grote transparantie en kwantitatieve informatie over duurzaam ketenbeheer in het Sustainability Report 2006.

Volgens de VBDO is het op orde zijn van de productieketen van toenemend belang omdat bedrijven steeds meer uitbesteden. Dat vraagt om een grotere betrokkenheid bij het aangeven van verwachtingen, het maken van afspraken op terreinen als arbeidsomstandigheden en milieu, en het auditen van toeleveranciers. Op deze wijze dienen zaken als kinderarbeid of ernstige milieuvervuiling bij een van de leveranciers voorkomen te worden.

De bedrijven zijn onder andere beoordeeld door te kijken in hoeverre de raad van bestuur haar verantwoordelijk neemt voor wat er in de keten allemaal gebeurt. Ook is de wijze waarop vanuit de hoofdkantoren invloed wordt uitgeoefend op de omstandigheden bij toeleveranciers belangrijk, evenals wat er gebeurt als die zich niet aan de gewenste normen houden. Voor de beoordeling is alleen gekeken naar openbare informatie, dus in financiële jaarverslagen, duurzaamheidsverslagen en op websites.

Dat verantwoord ketenbeheer bij Philips een hoge prioriteit heeft blijkt uit een reactie van Barbara Kux, lid van de Group Management Committee van Koninklijke Philips Electronics en Chief Procurement Officer, zij stelde: "Philips ziet duurzaamheid als marktkans en we zijn heel blij met deze volgende erkenning voor ons duurzame programma. Het blijft een uitdaging om in de toekomst op hoog niveau met duurzaamheid bezig te blijven en additionele maatregelen in te voeren." De vorige editie van deze prijs werd door Unilever gewonnen.

P+ webtip: Internationale reactie Philips