Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
30 november 2007

Radboud ontdekt methaanvretende bacterie

Met de publicatie heeft de vakgroep microbiologie van Radboud Universiteit weer een wetenschappelijk hoogstandje afgeleverd. De groep - die nauw samenwerkt met het 'Institute for Water and Wetlands Research' (IWWR) - speelt een zeer belangrijke rol in het onderzoek naar bacteriën die methaan afbreken. Zo ontdekte Jettens collega Marc Strous enige jaren geleden, puur bij toeval, de anammox bacterie. Deze bacterie wordt sinds die tijd door technologiebedrijf Paques uit Balk (Fr.) bij biologische verwijdering van stikstof uit afvalwater gebruikt.

De nieuwe bacterie is van een andere soort. Van nature komt hij voor in modder en aarde rondom fumarolen, plaatsen waar hete gassen uit de aardkorst komen. Zoals bij meer ontdekkingen wel het geval is, speelde toeval ook hier een rol. Medewerker Arjan Pol, aan wie de eer toekomt, liet via zijn Italiaanse vrouw wat monsters nemen bij de Solfatara, een uitgewerkte vulkaan enige mijlen noordelijk van Napels. Van geologen van de nabijgelegen universiteit had hij begrepen dat er in de modderpoelen van de Solfatara methaan verdween, waarschijnlijk door bacteriën. Eerst gebeurde er niets. Toen, na meer dan zes weken, bleken er tot ieders verrassing toch bacteriën te groeien.

De nieuwe bacterie is bestand tegen een zuurgraad van minder dan één, meer dan vier keer lager dan van methaanafbrekende microben bekend is. Andere bacteriën zetten zwavelwaterstofgas uit de vulkaan om in zwavelzuur. Deze bacterie is dus de eerste die methaan onder zo'n lage zuurgraad en temperatuur in CO2 en biomassa omzet.

Maar wat kan je er nu mee? Desgevraagd geeft professor Mike Jetten aan dat de wereldmarkt voor toepassing van dergelijke bodembacteriën iets kleiner is dan de afvalwaterzuivering. Op de website van Paques valt dat onmiddellijk op: driekwart van hun reinigingsprocessen speelt zich in de afvalwatersector af. "Maar we kunnen de kennis later wellicht gebruiken om componenten uit nare luchtjes te verwijderen", besluit Jettens die met Akzo Nobel en Bioway samenwerkt in de ontwikkeling van biofilters. Over de inhoud van dit onderzoek kon en mocht hij echter niets zeggen.

P+ webtips:

Vakgroep Microbiologie Radboud Universiteit

Anammox proces bij Paques