Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
12 december 2007

Aad Veenman van de NS wil alleen nog maar FSC-papier

Na het coverinterview met P+ lijkt Veenman nog veel meer plezier in duurzaam ondernemen te hebben gekregen. Hij meldt ons zelfs: “Toen ik in Parijs was, vroegen mijn Franse collega’s van de spoorwegen naar dit verhaal in P+. Ze hebben het zelfs laten vertalen…”
Veenman maakte bekend naast duurzaam papier ook de inkoop van groene stroom te willen verdubbelen van 5 procent naar 10 procent. Veel meer is er op de Europese stroommarkt ook nauwelijks verkrijgbaar, wanneer er kritisch naar de bronnen van oorsprong wordt gekeken. Vorig jaar verdubbelde NS de hoeveelheid groene stroom al van 2,5% naar 5% van de totale hoeveelheid elektricitei eit die wordt gebruiktom de treinen te laten rijden. Veenman zei: “We willen onze CO2-uitstoot in 2020 20 procent teruggebracht hebben ten opzichte van het niveau van 1990. Daarvan hebben we nu 10 procent gerealiseerd, eigenlijk de makkelijkste dingen, het laaghangende fruit. Tegelijkertijd willen we in 2020 ook 40 procent gegroeid zijn.”
Om de energie-efficientie verder te verbeteren, koopt NS energiezuinige treinen in. Veenman: “Een nieuwe Sprinter verbruikt 30 procent minder energie dan de stoptrein die met pensioen gaat.”
Ook past de NS bestaande treinen aan, zodat deze remenergie kunnen terugleveren aan het bovenleidingnet. Die energie wordt weer gebruikt door treinen in de nabijheid. Ook organiseert het bedrijf cursussen en energiezuinig rijden voor machinisten. Bovendien worden dieseltreinen schoner door gebruik te gaan maken van schonere gasolie met 100 keer minder zwavel.
Veenman had bijna tien minuten nodig om alle sociale projecten van de NS op te sommen. De projecten van en door NS-medewerkers lopen uiteen van hulp bij alfabeterisering, tot projecten die vandalisme tegengaan, tot stille hulp aan een stichting die probeert zelfdoding te voorkomen. Iets waar machinisten jaarlijks mee geconfronteerd worden. Veenman bleek bijzonder trots dat het veiligheidsgevoel op NS-stations zo sterk verbeterd is. “We zijn van ver gekomen. Jarenlang was dit slecht. Nu vallen onze stations in de categorie waarin het sociale veiligheidsgevoel hoger is dan gemiddeld in de samenleving.”
Veenman werkt zich in korte tijd op als een van de vurigste pleitbezorgers van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De supersnelle inhaalrace naar de kopgroep kan hij simpelweg verklaren uit de rekensommen die het laatste jaar door zijn duurzaamheidsmanager zijn gemaakt. Daar blijkt onder andere uit dat de CO2-uitstoot per treinkilometer slechts 40 gram bedraagt, tegen 120 gram van een gemiddelde autokilometer. Veenman: “Groen zit in onze genen.”

P+ webtip: Het eerdere coververhaal van P+ met Veenman