Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
14 december 2007

MVO Nederland kan door tot 2011

Wat zijn de MVO-actiepunten van deze regering? Heemskerk stuurde een lijstje.
. MVO wordt standaard onderdeel in economische missies van EZ, zowel voor de deelnemende bedrijven als in gesprekken met collega handelsministers;
. Dit najaar ben ik gestart met een maatschappelijk debat over hoe Nederland in de multilaterale (WTO) en de Europese handelspolitiek zou moeten omgaan met zgn. 'non trade concerns' als dierenwelzijn, milieu en arbeidsnormen;
. MVO-criteria worden versterkt opgenomen in het financieel buitenland-instrumentarium. Het onderzoek dat ik hiernaar heb laten uitvoeren, is ter informatie bijgevoegd;
. Het SER-advies over globalisering zal ingaan op het onderwerp ketenverant-woordelijkheid en de wijze waarop de overheid deze zou kunnen bevorderen;
. De nationale 'keurmerkensite' gaat in 2008 online op www.consuwijzer.nl. Per keurmerk is te zien op welke criteria (bijvoorbeeld kinderarbeid) een product wordt gecontroleerd;
. Valse claims op keurmerken kunnen door de Consumentenautoriteit worden aangepakt (na inwerkingtreding Wet oneerlijke handelspraktijken);
. De Kamers van Koophandel gaan, in samenwerking met MVO Nederland, starters en MKB-ers gericht informeren over MVO.
. Daarnaast wordt de Transparantie-benchmark aangescherpt, een thema als ketenverantwoordelijkheid telt bijvoorbeeld zwaarder mee;
. Ik laat een onderzoek uitvoeren naar de relatie tussen MVO en corporate governance, waarbij wordt gekeken naar de rol van aandeelhouders bij het MVO-beleid van beursgenoteerde én niet-beursgenoteerde bedrijven;
. Bovendien wordt MVO meer gekoppeld aan innovatieve bedrijvigheid. Slimmere technologieën en processen dragen zo bij aan duurzame oplossingen en bieden nieuwe kansen;
. De voorbeeldrol van de overheid bij MVO vertaalt zich onder meer in acties gericht op duurzame bedrijfsvoering en duurzaam inkopen (doelstelling: 100% in 2010).

Willem Lageweg heeft zijn eigen businessplan, met vooral aandacht voor het midden- en kleinbedrijf. De koplopers op MVO-gebied worden daarin niet vergeten. MVO Nederland wil meehelpen het duurzaam inkoopbeleid van de overheid en dat van ondernemingen goed te laten verlopen. "En veel, veel meer", zegt Lageweg. Op de Nieuwsjaarsreceptie op 15 januari worden de ambities uit de doeken gedaan. "Belangrijk is dat we naast het minsterie van Economische Zaken ook projecten gaan doen met andere ministeries, zoals VROM, Landbouw, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en misschien wel meer. In die zin is deze brief aan de Kamer nog niet af. Er gaat meer volgen", aldus Lageweg.

P+ webtip: MVO-beleid kabinet

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier