Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
19 december 2007

Almere straks Ecostad van Nederland

Je hoeft geen afgestudeerd waarzegger te zijn om richting Almere te kijken, als het gaat om de stad die de meest duurzame ambities van Nederland op stedenbouwkundig terrein werkelijkheid kan maken. De nieuwe stad in het nieuwe land gaat zich tot even voorbij het jaar 2030 verdubbelen, van 182.000 inwoners nu naar ruim 350.000 inwoners straks. De 'Schaalsprong Almere 2030+' betekent dat er niet minder dan 100 duizend arbeidsplaatsen gecreëerd moeten worden en 60.000 nieuwe woningen bij zullen komen. De kwantitatieve schaalsprong zal een-op-een gepaard moeten gaan met een kwalitatieve schaalsprong, stelt Alex van Oost. Hij staat bij deze gemeente als senior adviseur Milieu en Stedelijke Ontwikkeling wethouder Adri Duijvestein en burgemeester Annemarie Jorritsma bij. De opdracht zal voor Van Oost een levensvervulling worden. Zo ziet hij dat ook: "Het is een voorrecht om op dit moment in Almere ambtenaar te zijn."
Dit najaar werd het grootste obstakel voor de uitbreiding van de stad opgeruimd. Van Oost daarover: "De file naar de Randstad, inderdaad. Eind oktober is deze impasse doorbroken. Het kabinet heeft een besluit genomen over de verbetering van deze bereikbaarheid. Wethouder Duivesteijn heeft hierover afspraken gemaakt met de rijksoverheid. In deze afspraken wordt aangegeven dat het Rijk toezegt de wegen rond Almere en Amsterdam aan te pakken, waarbij de A1, A6, A9 en A10-Oost worden verbreed. Maar ook het openbaar vervoer wordt verbeterd. Zo is het ondermeer de bedoeling om de Flevospoorlijn uit te breiden naar vier sporen. Een robuuste ontsluiting van Almere dus, zowel via de weg als via het spoor."P+ webtip: Ecostad Almere (PDF)