Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
08 januari 2008

FNV voorspelt grotere deeltijdbanen door telewerk

Jongerius wees op de positieve maatschappelijke bijeffecten van telewerken. De files worden minder, als meer mensen tijdens de spitsuren een paar uur thuis achter de computer werken. " De uitstoot van het broeikasgas CO2 is minder hoog bij een regelmatige snelheid, dan bij het telkens optrekken uit stilstand. Daarnaast is er door verloren werkuren een flinke economische schade. Jongerius zei: "Als we alle wensen van werknemers inwilligen, kunnen we elke week ruim tachtig miljoen autokilometers besparen." Volgens de FNV neemt de uitstoot van CO2 hierdoor met 11 procent af. En wordt de maatschappelijke schade met tweehonderd miljoen euro per jaar vermindert. Wie zijn de FNV-ers die wel eens telewerken? Dat verschilt van bond tot bond. De meeste telewerkers zijn bij de ABVAKABO te vinden, die onder andere ambtenaren organiseert. Vrouwelijke FNV-leden werken iets vaker thuis (27 procent) dan mannen (20 procent). De meeste telewerkers zijn onder leidinggevende te vinden: 48 procent maakt op de eigen werkkamer thuis wel eens een rapport af. Hier zijn mannen wel iets in de meerderheid: 51 procent van de telewerkende managers en beleidsfunctionarissen is man. Jongerius kondigde aan telewerken te willen stimuleren door het inrichten van een website, een checklist en vormen van e-learning.P+ webtip: Onderzoek FNV naar telewerken