Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
16 januari 2008

MVO Nederland waarschuwt groene opportunisten

Lageweg bood ook een oplossing voor het scheiden van de bedrijven die echt maatschappelijk willen ondernemen, en de bedrijven die alleen interesse hebben in het maken van een reclameboodschap. Hij bepleitte om ‘Het Jaar van de Duurzame Doorbraak’ meteen te laten volgen door een ‘Het Jaar van de Verankering’. Lageweg: “In alle goede voornemens zie ik een rode draad. Bedrijven zijn bezig maatschappelijk verantwoord ondernemen te verankeren in de kernactiviteiten. Denk aan duurzame inkoop, denk aan MVO in de hele keten.”

De lijst op de website van MVO Nederland is erg aardig. Vooral ook omdat de groep bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf sterk aanwezig is.

Afvalverwijdering Rivierenland: “In alle van toepassing zijnde procedures wordt de duurzaamheidsoverweging aangestipt.”

Amsterdam RAI: “Ontwikkelen en beginnen met de implementatie van een MVO beleid voor de organisatie.”

ASN Bank: “Duurzaam financieren de norm maken.”

Hes Accountants: “MVO een basis van onze bedrijfsvoering laten zijn èn het onderwerp bij cliënen op de agenda zetten.”

Kwetters: “Samen met ketenpartners, maatschappelijke belangen organisaties, universiteiten en overheid nieuwe concepten ontwikkelen in de pluimveeketen voor het maatschappelijk optimaal geaccepteerd produceren van consumptie-eieren.”

MultiCopy Nederland: “Al onze 80 vestigingen faciliteren bij de implementatie van MVO. “

Nederlands Taxicollege: “Arbeidsmarktkansen creëren voor medelanders, die op hun beurt daardoor weer een bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren.

Nieuw Nederland Architecten: “Maatschappelijk verantwoord ontwerpen tegen de "verrommeling" van Nederland.”

En tenslotte staat ook P+ zelf in deze lijst: “Op naar de 50.000 lezers die alles willen weten over MVO.”

P+ webtip: Alle MVO Voornemens