Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
14 januari 2008

Nederland telt nu 555 zorgboerderijen

Jan Aalberts heeft het aantal zorgboerderijen de laatste drie jaar zien verdubbelen. “Het Steunpunt Landbouw en Zorg bestaat nu tien jaar. We zijn met zo’n 50 tot 75 boeren begonnen. Drie jaar geleden waren het er rond de 400, nu gaan we richting duizend.”

Wat ziet hij als de oorzaak? “Nederland telt 79.000 boeren, maar per dag stoppen er drie tot zeven. Heel wat boeren proberen een faillissement te voorkomen door zich tijdig af te vragen: wat doen we? Ook stoppen? Of gaan we uitbreiden, door ons te verbreden? Het bieden van zorg is dan een mooie optie. Het is branchevreemd, maar de pioniers kunnen nu al goed laten zien hoe het moet. Er is bovendien veel maatschappelijke steun voor. En er wordt steeds meer onderzocht wat de effecten van de zorg zijn, het omgaan met dieren, de seizoenen, het buiten zijn. Het ritme in de landbouw lijkt te helen. De geluiden zijn alleen maar positief.”

Het scala aan zorgboerderijen is inmiddels rijk te noemen. Een greep uit de doelgroepen:
. Mensen met een verstandelijke beperking
. Mensen met psychische of sociale problemen
. Mensen met een lichamelijke beperking
. (Ex-)verslaafden
. (Ex-)gedetineerden (waaronder taakgestraften)
. Dementerende ouderen
. Ouderen
. Mensen met autisme
. Mensen met niet aangeboren hersenletsel
. Jongeren met leer- of opvoedingsmoeilijkheden
. Mensen die burn-out zijn geraakt

Een van de pioneers is de Zonnehoeve in Flevoland. Hier wonen kinderen en jongeren die een tijdje niet meer thuis kunnen wonen. Op de website staat: “Deze kinderen en jongeren wonen in een van de drie gezinshuizen op Zonnehoeve. Als bewoners van Zonnehoeve maken de kinderen deel uit van de werk-leefgemeenschap. Op het erf van Zonnehoeve is het dan ook vaak prettig druk met spelende kinderen. De kinderen werken ook mee op de boerderij, in de bakkerij en in de paardenstal. En natuurlijk vinden veel kinderen het fijn om paard te rijden.”

Zonnehoeve begon als een biologische boerderij, maar breidde al snel uit. Het is nu “een plek waar mensen in de omgang met aarde, planten, dieren en met elkaar, een zorgzame verhouding tot mens en wereld kunnen beleven en oefenen.”

En dat hoor je nou nooit een van de boeren bij ‘Boer zoekt Vrouw’ zeggen.

P+ webtip 1: Zorgboeren
P+ webtip 2: Zonnehoeve