Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
17 januari 2008

School Beetsterzwaag verwarmd uit dunning houtwallen

foto:michiel wijnbergh

Vooral boeren, bestuurders en buitenlui waren gisteren in grote getale aanwezig buiten Beetsterzwaag, bij Nederlands eerste biomassacentrale die zich ent op landschapsonderhoud. Met een halve grap gooide Anita Andriessen, gedeputeerde voor de provincie Fryslan, een schep houtsnippers in de loeiende oven waarna de opening een feit was.

Dat boeren in zo grote getale aanwezig waren had natuurlijk alles te maken met het karakter van het project. Al eerder had men geprobeerd een biomassacentrale van de grond te krijgen. Dat faalde echter. Nu kunnen de boeren, verenigd in agrarische natuurvereniging 'De Alde Delte', jaarlijks 25 kilometer houtwal of singel in de nieuwe oven kwijt. Met de energieopbrengst zal het onderhoud van de, voor de Friese streek zo karakteristieke landschapselementen worden bekostigd.

Het project is een initiatief van DLG (Dienst voor het Landelijk Gebied) van het Ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Dat wil meer en meer de landbouwketens sluiten, onder meer door het benutten van houtachtige biomassa uit bossen, landschap en plantsoenen en bijproducten van de houtindustrie. Bovendien draagt de houtsnippercentrale bij aan het bereiken van de doelstelling van twintig procent duurzame energie in 2020 die LNV zich gesteld heeft.

Het biomassaproject is gesubsidieerd door de provincie Fryslan en het Europese programma Interreg IIIB North Sea Bio Energy (NSBE). Dit NBSE omspant delen van het noorden van Duitsland, Nederland en Denemarken om vraagstukken rondom water en duurzame energie beter op de kaart te zetten. Triodos Bank regelde de financiering. Zaterdag aanstaande is er open huis voor de plaatselijke bewoners en andere belangstellenden. Via onderstaande link kunt u nadere informatie inwinnen of u voor de dag opgeven.

P+ webtip: Houtsnippercentrale