Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
27 januari 2008

Genadeloze open brief over biomassalijstje van Mirjam de Rijk

Klaas de Jong schrijft: "Opmerkelijk in het licht van de afwijzing van de veehouderij is, dat De Rijk reststromen van de voedingsindustrie niet wil gebruiken voor energie, omdat ze beter als veevoer kunnen worden ingezet. Wil men nu wel of niet veehouderij? Uiteraard wil men geen graan of maïs inzetten, want dat is voedsel. Is het bekend bij deze stichting, dat voor de teelt van deze gewassen mest nodig is? Sterker nog, vergiste mest werkt beter en milieuvriendelijker dan onvergiste mest. Dat wordt ook in het recente overheidsrapport "Schoon en Zuinig" onderkend. Het zou toch al gek zijn, dat Natuur & Milieu van mest af wil en alleen maar kunstmest wil gebruiken. Het rapport is positief over de teelt van olifantsgras, populieren, hennep en riet als energiegewassen, maar sterk tegen de teelt van suikerbieten en maïs vanwege het gebruik van landbouwgrond. Maar op welke grond moeten we dan populieren, hennep en olifantsgras gaan verbouwen?"

"Ook de hoop van Shell op een tweede generatie biobrandstof uit stro wordt keihard onderuit gehaald. Stro kent al andere toepassingen, stelt men. Maar geldt dat niet ook voor het resthout van de houtindustrie, dat Natuur & Milieu zo warm aanbeveelt?"

"Aan het bereiden van biogas uit rioolslib heeft men tenslotte ook een opmerkelijke eis gesteld. Slibvergisting mag alleen, als je de fosfaten in het rioolwater hergebruikt. Staakt Mirjam de Rijk haar stoelgang, als de waterzuivering in haar woonplaats geen fosfaten hergebruikt? Het vergisten van rioolslib levert duurzame energie op en reduceert het volume van het slib, dat afgevoed moet worden naar de slibverbranders. Net zoals bermgras niet meer bruikbaar is als veevoer is ook rioolslib niet meer bruikbaar voor bemesting. Als je verplicht bent om de enorme hoeveelheden slib te verwerken, is het dan niet slim om er tegelijk ook maar energie uit te gaan winnen. Met een duwtje in de rug van EZ zijn de slibverbranders in Dordrecht en Moerdijk daar kort geleden mee begonnen. Moeten ze nu net als voorheen de warmte maar weer lozen en de stoomturbine uitzetten?"

Ten slotte: "Als de dreiging van klimaatverandering zo groot is, kunnen we het ons dan permitteren om zulke extreme eisen te stellen? Uiteraard moet de intensieve veehouderij verbeteren, moeten we meer FSC-hout gebruiken en kunnen fosfaten gaan terugwinnen. Maar is het nodig om het gebruik van mest, stro en houtzaagsel zonder FSC te blokkeren zolang we niet de volmaaktheid bereikt hebben? Het gebruik van fossiele brandstoffen is ook niet alles. In Borneo wordt het oerwoud gesloopt voor kolenwinning in dagmijnbouw. In Canada worden enorme bossen vernietigd voor olie uit teerzanden. Zo kan ik nog even doorgaan."

P+ webtip: Energieprojecten
P+ webtip: Goede en slechte biomassa