Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
01 februari 2008

Boeren de pineut met lagere subsidie voor vergisting mest

De Jong vermoedt dat Maria van der Hoeven, minister van Economische Zaken, zich terughoudend opstelt nadat Stichting Natuur en Milieu een rapport over ‘goede’ en ‘foute’ biomassa had aangeboden. Een eerste slag heeft de milieubeweging al binnen: vloeibare biomassa wordt binnen de nieuwe SDE regeling (Stimulering Duurzame Energie) uitgesloten. Daaronder valt met name palmolie omdat de aanleg van plantages ten koste gaat van het regenwoud. Maar ook jatropha, het oliehoudende zaadje dat volgens Wageningen Universiteit een waardevolle aanvulling voor biodiversiteit kan betekenen. Koudwatervrees? Zeker is in ieder geval dat de minister de hete adem van de milieubeweging in de nek voelt. In haar brief naar de Tweede Kamer geeft Van der Hoeven aan dat de ‘duurzaamheidscriteria voor bestaande biomassabrandstoffen kunnen worden aangescherpt’.

Grosso modo vallen de plannen voor stimulering van duurzame energie in drie delen uiteen: steun voor wind op land, voor de productie van biogas en voor de verbranding van biomassa. Het kabinet zet in op 450 Megawatt aan extra windenergie op land, vergelijkbaar met 200 tot 300 nieuwe windturbines. Steun voor windenergie op zee laat ze voorlopig zitten: pas in 2009 komen nieuwe vergunningen voor windparken vrij.

Voor boeren is de regeling slecht nieuws: na lange tijd in het ongewisse gezeten te hebben, krijgen ze bijna de helft minder voor energieopwekking uit (co)vergisting. “De minister heeft bewust het advies voor steun voor de onrendabele top voor co-vergisting niet gevolgd. Ook moeten boeren aan aanvullende emissie-eisen voldoen. Dat brengt de investeringen nog eens omhoog. Dit is een kabinet van ‘meer met minder’: meer voor de maatschappij, minder voor de overheid”, zegt De Jong.

Opvallend aan de SDE regeling is dat het rijk naar voren brengt dat het digestaat – de reststof na vergisting - positieve effecten op de omgeving kan hebben. Door de vergiste mest op het land uit te rijden, wordt het gebruik van kunstmest teruggedrongen. In geldelijke zin zijn de voordelen echter nog niet uit te drukken, zo schrijft de minister aan de Kamer.

P+ webtips:

de nieuwe SDE regeling (26 pagina’s)

SDE eindadvies (ECN/KEMA)

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier