Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
08 februari 2008

Meter maakt zonnestroomproductie ingewikkeld

De PV woning van Wubbo Ockels

Vorige week schreef P+ dat de nieuwe SDE regeling voor PV (of zonnestroom) een stap voorwaarts is, zeker in het licht van wat de overheid er de afgelopen jaren van brouwde. Op de regeling valt echter wel het nodige af te dingen. Vanuit het bedrijfsleven, de politiek en belangenorganisaties voor zonnestroom komt nu behoorlijke kritiek. Weliswaar heeft het huidige kabinet voor de regeling naar de terugleververgoeding in Duitsland gekeken maar uiteindelijk is het ‘vleesch noch vis’.

Tweede Kamerlid Paulus Jansen, van origine bouwkundige en energiespecialist voor de SP: “Je krijgt de 33 cent alleen maar over de kilowatturen die je teruglevert aan het net. De meeste mensen hebben maar een paar paneeltjes op het dak liggen en zullen het leeuwendeel van de opgewekte stroom zelf ‘achter de meter’ verbruiken. Ook gaan de kosten voor de meter omhoog omdat je een speciale meter nodig hebt die de teruggeleverde stroom kan meten. En daarvoor betaal je extra.”

Jadranka Cace houdt een soortgelijk verhaal. “Saldering (lees: subsidie) via energieverbruik gaat in principe vanzelf. Tenminste, als je de juiste meter hebt. Maar we zitten in de overgang van draaischijf- naar digitale meters die energiebedrijven leveren. Producenten van zonnestroom zullen moeite voor de monitoring moeten doen. Als je de problemen uit de wereld wilt helpen, zal je als overheid met een protocol op de proppen moeten komen.”

Cace is veel meer gecharmeerd van KISS (keep it stupid simple): enkel en alleen een terugleververgoeding. “Waarom stapt ons land niet over op een systeem als in Duitsland? Daarin wordt de terugleververgoeding opgebracht door alle verbruikers. Dat gaat buiten de rijksbegroting om. Zo’n systeem geeft niet alleen meer zekerheid maar doet tevens recht aan een gelijke verdeling van lasten.” Dat laatste wordt bevestigd door Gosse Boxhoorn, CEO van Solland Solar, de enige PV producent op de grens van Nederland en Duitsland. Eind vorige maand nam Solland een nieuwe hal in bedrijf om de productie van zonnecellen te verdrievoudigen. Hij vindt de nieuwe SDE regeling voor zonnestroom ‘een eerste stap maar qua volume onvoldoende’. Boxhoorn: “waarom gebruikt het kabinet de inkomsten van de aardgasbaten niet om duurzame energie werkelijk een vlucht te laten nemen? Tien megawatt is een druppel op de gloeiende plaat.”

Alle ingewijden geven echter volmondig toe dat een riante terugleververgoeding voor zonnestroom de stroomprijs voor Jan Modaal wel zal opdrijven. En wie wil dat nu in Nederland waar de prijzen van boter, kaas en stroom stelselmatig lager dan die bij onze onze oosterburen liggen...
 
P+ webtip:

Polder PV