Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
14 februari 2008

Ecowoning Steenwijk plat door ontbreken sociale duurzaamheid

Jarenlang is Husslage bezig geweest de woning uit hergebruikt hout op te trekken, PV panelen aan te brengen, met resthout z'n verwarming te regelen en het bouwproces met zo min mogelijk milieudruk in te richten. Als gevolg daarvan valt zijn woning annnex werkplaats danig uit de toon bij de rest van de wijk. Dat is niet aan Husslage te wijten. De gemeente Steenwijk (thans Steenwijkerland) was in 1998 bezig met de voorbereidingen van een nieuwe woonwijk, Woldmeenthe geheten. Een hoek van deze nieuwe woonwijk werd voor ecologisch verantwoord bouwen gereserveerd.

Volgens het weblog van Husslage bestond voor deze bebouwing voldoende animo. "Later is de gemeente hierop teruggekomen", schrijft hij. "Het onvoldoende planologisch verankeren van het ecologisch verantwoord bouwen betekende slechts een geringe drempel: ook particulieren die geen belangstelling voor een ecowijk hadden, konden gemakkelijk aan de normen voldoen. De gemeente hield echter vast aan een openbare verloting van de kavels in plaats van deze aan leden van de werkgroep Husslage-Klimaatverbond te gunnen". Alleen Husslage hield vol, kreeg de kavel 237 toegewezen, verhuisde uit Delft en legde zich toe op de realisering van zijn volledig duurzame woning, op de plaats die nu Het Bolwerk 41 heet.

En vervolgens sloeg Husslage, elektrotechnisch ingenieur van opleiding en voorzitter van het Netwerk Ecologische Landelijke Kernen, er naar hartelust op los. Wegens inbraak, scheiding, brand en andere persoonlijke omstandigheden overschreden de werkzaamheden aan zijn zelf ontworpen en gebouwde woning de oplevertermijn van twee jaar echter aanzienlijk. Inmiddels waren er - voor, naast en achter hem - doorsnee rijtjesvilla's verrezen van waaruit de bewoners Husslages levenswerk met toenemende irritatie gadesloegen. Al snel stond zijn woning als 'prairiehuis', 'boshut' of nog erger bekend. En kreeg de schijnbaar sjieke buurt poot aan de grond bij het college van B&W.

Na de uitspraak van het gerechtshof van Arnhem, halverwege vorig jaar, barstte de bom en kreeg verantwoordelijk wethouder Van Nadort extra juridische middelen in handen de Steenwijker ecowoning plat te gooien. Op 24 januari stelde het college hem een schikking voor: Husslage, tegenwoordig werkzaam aan wandelpaden in Spanje, zou een vergoeding van 23.000 euro voor zijn levenswerk krijgen als hij van verdere juridische stappen afzag. Zijn reactie dat hij het huis, op kosten van de gemeente en onder supervisie van hem, het liefst binnen of buiten de gemeentegrenzen verplaatst zag, werd door het college als afwijzing gezien.

Inmiddels heeft GroenLinks van Utrecht te kennen gegeven dat ze zijn ecowoning graag binnen de gemeentegrenzen wil krijgen. Ook heeft Husslage een indrukwekkende lijst van prominente figuren rond zich verzameld. Van politici en milieuactivisten tot architecten zoals Kees van der Hoeven (oud-voorzitter van de Koninklijke maatschappij tot bevordering der bouwkunst) en rijksbouwmeester Mels Krouwel van VROM. "Het uiteindelijke ontwerp", schrijft de laatste, "voldoet aan bijna alle, zo niet alle uitgangspunten van duurzaam bouwen, cradle-to-cradle principes en CO2 neutraal bouwen. Al deze uitganspunten staan hoog op de maatschappelijke agenda. Het lijkt me ongewenst dat het huis van Husslage in aanmerking komt voor sloop".

P+ webtips:

Steenwijkerland kondigt sloop ecowoning aan

weblog van ecobouwer Husslage

brief rijksbouwmeester aan Steenwijkerland (PDF)