Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
15 februari 2008

Amercentrale als eerste ter wereld op koffiebonenschillen

In de Amercentrale, een kolengestookte elektriciteitscentrale van 1245 megawatt en het paradepaardje van Essent, wordt al langer een behoorlijke hoeveelheid biomassa bijgestookt. Over 2007 bedroeg dat maar liefst een half miljoen ton. Het grootste deel daarvan bestond uit samengeperste houtsnippers en dito zaagsel waarvan de elektriciteit als groene stroom verkocht wordt. Wat de centrale vanaf vandaag uniek in de wereld maakt, is dat er ook koffiebonenschillen in kunnen. Afgelopen maandag werd de eerste lading feestelijk onthaald door minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken).

Aan palmolie brandt Essent zich voorlopig niet, gezien de grote commotie rondom deze vorm van biomassa. Aan de schillen van koffiebonen des te liever. De grootste groene stroomleverancier van ons land is daarvoor niet over een nacht ijs gegaan. Samen met ontwikkelingsorganisatie Solidaridad, Stichting Doen en Utz Kapeh heeft het een integraal plan ontwikkeld om op alle punten duurzaam te opereren. De internationale dimensie komt morgen in ons Engelstalige bericht aan de orde.

Iedereen weet inmiddels dat biomassa een korte kringloop kent, daarmee CO2 neutraal genoemd wordt en de inzet van fossiele brandstoffen (deels) kan vervangen. De schillen zijn een van de minst belastende vormen van biomassa. Het is een restproduct dat niet ten koste gaat van het landbouwareaal (ontbossing) of de voedselvoorziening (zoals bij palmolie het geval kan zijn). En Essent kan er duurzame stroom mee opwekken. Volgens eigen zeggen zorgt de inzet van deze koffiebonenschillen op de korte termijn voor een CO2 reductie van negentig procent ten opzichte van een gemiddelde energiecentrale.

P+ webtip: koffiebonenschillen bij Essent