Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
03 maart 2008

De Meerlanden wil GFT-afval vergisten voor biogas

Woordvoerder Andrea van de Graaf van De Meerlanden ziet het als negatieve publiciteit dat gft-afval als biomassa wordt verbrand. “Verbranden is juist een van de laatste dingen die je met gft-afval moet doen. Hoofdzaak blijft om er compost van te maken en dit aan de landbouw aan te bieden. Dat levert de grootste CO2-winst op. Uit een rapportage van Tauw blijkt dat het gescheiden inzamelen en composteren/vergisten van GFT-afval ongeveer 68kg/CO2 per ton verwerkt afval bespaart ten opzichte van verbranden. Door vergisting kun je met gft-afval nog een extra zet doen door er biogas van te maken.” De Meerlanden zamelde in 2006 nog 40.000 ton GFT in, bij 240.000 adressen.

Woordvoerder Nadia Pattavina van het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam herbevestigt echter dat de meeste gemeenten in Noord-Holland zowel grijs als groen afval aanleveren. “Er zijn een paar uitzonderingen, zoals de Haarlemmermeer, maar dat is echt peanuts. Van alle afval waar wij energie van maken is 48 procent GFT-afval.”

Op de achtergrond speelt de komende aanpassing van de Wet milieubeheer, die nu gemeenten nog verplicht GFT-afval gescheiden in te zamelen. Een stad als Amsterdam heeft daar een ontheffing voor gekregen, omdat het voor stadsbewoners door ruimtegebrek zo lastig is om twee bakken te plaatsen. Uit een rapportage van de Vereniging Afvalbedrijven (VA) blijkt dat “een aantal gemeenten al (deels) is gestopt met het gescheiden inzamelen. Dit motiveren zij mede aan de hand van de uitspraak van VROM/SenterNovem dat verbranden van GFT net zo goed (of toch niet significant slechter) is als composteren (milieurendement).” De VA voorziet een verdere terugloop in het aantal gemeenten dat nog apart wil inzamelen en spreekt over een “wankeling in het bestaansrecht van de composteringsbranche.”

Andrea van de Graaf hoopt dat nieuwste verwerkingstechnieken deze trend kunnen keren: “We praten nu over Cradle to Cradle, over het zo verwerken van grondstoffen dat ze weer kunnen worden opgenomen in de natuur. Dan moet je dus niet verbranden, maar composteren. Door vergisting heb je zowel energie als compost. Daar heb je wel hoogwaardig GFT-afval voor nodig. Dan moet je niet een situatie krijgen dat mensen gaan denken: oh, als het toch allemaal op een hoop wordt gegooid, doe ik dat ook alvast door elkaar heen in de groene en de grijze bak.” Van de Graaf bestrijdt dat de door het Afval Energie Bedrijf genoemde gemeenten bovendien allemaal hun GFT-afval in Amsterdam ter verbranding aanbieden. Ze baseert zich daarbij op “alle composteringskennis die in Nederland aanwezig is, op dit moment in vergadering bijeen.”

P+ webtip: De Meerlanden