Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
05 maart 2008

Afvalverwerkers: "GFT-afval is goede biomassa"

Energie wordt nu nog nauwelijks uit uit GFT-afval gewonnen, behalve wanneer het verbrand wordt, zoals in installaties als die van de AEB in Amsterdam. Volgens Hoogendoorn zijn de composteringsbedrijven echter aan de inhaalrace begonnen. In de toekomst zal meer dan nu groen afval worden vergist tot biogas en dan pas worden gecomposteerd.Al heel wat boeren lopen voor op de grote GFT-verwerkers door hun eigen boerderijafval zelf al te vergisten. Worden de composteringsbedrijven niet een beetje laat wakker?

Hoogendoorn tegen P+: “Nee het vergisten van GFT-afval is een bestaande techniek en wordt incidenteel al toegepast zoals bij het bedrijf Orgaworld in Lelystad. Met de toegenomen aandacht voor duurzame energie neemt het vergisten een vlucht. De grote omslag is nu gaande.”

Kunnen vergistinginstallaties net zoveel energie uit afval halen als de AEB in Amsterdam, die met het tegelijkertijd verbranden van groen en grijs afval een rendement van 30 procent scoort?

“Nee, dat zal niet gaan. Maar het mooie is dat Nederland in de top 5 van landen in Europa zit die gescheiden inzamelen. Dan is dit onze kans om van GFT-afval eerst groen gas te maken, waarna je het restproduct als compost terug kunt geven aan de natuur, volgens het Cradle to Cradle-principe. De VAR gaat op 2 april de eerste paal voor een vergistingsinstallatie van 60.000 ton per jaar slaan”, aldus Hoogendoorn. Met de bouw is een investering van 11,5 miljoen euro gemoeid. De vergister staat op het VAR-terrein in Wilp-Achterhoek. Het GFT-afval uit de provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht wordt bij VAR verwerkt.

De nieuwe vergistingsinstallatie bestaat uit in totaal vier vergistingstanks. Hierin wordt de zeeffractie vergist tot biogas. Met een warmtekrachtkoppeling (WKK) wordt dit biogas omgezet in warmte en groene stroom. De stroom wordt voor een groot deel afgezet aan het openbare stroomnet. De warmte gaat terug in het vergistingsproces. Met de realisatie van deze installatie is VAR energieneutraal. Dat wil zeggen dat VAR alle energie die zij gebruikt, op duurzame wijze, zelf opwekt. Naast het eigen gebruik wordt bovendien voorzien in de energiebehoefte van bijna 5000 huishoudens. In 2010 is capaciteitsuitbreiding gepland met nog eens 60.000 ton.

P+ webtip: Vereniging Afvalbedrijven

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier