Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
07 maart 2008

Redden van de aarde kost slechts 125 miljard euro

Brown stelt dat het tijd is voor een nieuwe Grote Mobilisatie, vergelijkbaar met de krachtenverzameling tijdens de Tweede Wereldoorlog om Nazi-Duitsland te verslaan. “Ik denk niet dat mijn plan perfect is”, zei hij tegen persbureau Reuters. “In dit plan hangt alles met elkaar samen, en als je het ene doel mist, mislukken ook andere doelen. Maar het is het enige plan dat we hebben. Je zou denken dat er bij de Verenigde Naties of de Wereldbank wel iemand zou rondlopen die weet hoe alles met elkaar samenhangt, maar de werkelijkheid is dat dit de enige manier is. Plan B is het enige alternatief voor de business as usual: plan A.” Centraal in de aanpak van Brown is een gedetailleerde aanpak om de uitstoot van het broeikasgas CO2 terug te brengen met 80 procent in 2020. Dat is nodig om verdere opwarming van de aarde te voorkomen. Het is daarvoor nodig de wereldeconomie te hervormen, en in het bijzonder de manier waarop er belasting wordt geheven. Ook moeten producten en markten "ecologisch eerlijk" worden: in de prijs moet verrekend worden wat de indirecte milieukosten zijn. “Dat geldt ook voor water”, stelt Brown. “Laten we ons voor ogen houden dat er voor het produceren van een ton graan maar liefst 1000 ton water nodig is. Zeventig procent van al het water dat we op deze wereld gebruiken, opgepompt uit de grond of uit rivieren, wordt gebruikt voor irrigatie. En toch ziet niet iedereen dat een toekomstig tekort aan water ook een toekomst betekent met voedseltekorten.” Brown was een van de eerste economen die waarschuwde dat de roep om biobrandstoffen een bedreiging zou vormen voor de beschikbare voedselvoorraad op aarde. En toch is Brown niet in te delen bij de doemdenkers: “Het is nog niet te laat, als we nu aan de slag gaan." Wie inderdaad geen seconde meer wil wachten, kan hele delen van plan B downloaden via deze weblink op P+. P+ webtip: Plan B, versie 3.0

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier