Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
24 maart 2008

Eckart Wintzen: wie je bewondert, ben je zelf

Illustratie door Leendert Masselink Ik bewonder: Indianen

Eckart Wintzen: “Uiteindelijk wil ik een vrijemarkteconomie bevorderen die rechtvaardiger is voor iedereen en minder verslindend voor onze planeet. Mijn ideologieën hebben hun wortels in het rapport van de Club van Rome uit 1973. ‘Als we met zijn allen zo doorgaan, raken we door onze resources heen’, was hun noodkreet. Het heeft mij geraakt. Vreselijk verguisd rapport achteraf, maar het leitmotiv blijft overeind: op een stationaire planeet kun je geen voortdurende groei realiseren. De aarde is een beperking in zichzelf. Mijn bezoeken aan Indianenstammen in Brazilië en Frans Guyana hebben mijn ogen verder geopend. Als je ziet hoe Indianen met hun resources omgaan. Fantastisch! Alles wat ze vangen, wordt gebruikt. Dus geen vuilnisbelten daar. Ongelooflijk. Probeer dat eens als westerling te doen. Dat zijn wij helemaal vergeten. Hoe pakweg 150 Indianen bij elkaar leven terwijl je op zo’n 30 meter afstand van het dorp geen idee hebt dat daar mensen wonen. Je moet over ze struikelen, wil je weten dat ze er zitten. Een godswonder. Deze oervolken zijn nog helemaal geïntegreerd met de natuur.
Dat vond ik opmerkelijk in bijvoorbeeld Afrika of India. Je ziet daar kilometers buiten de bebouwde kom nog plastic zakjes tollen. Want die bevolking is van hun vroegere verpakking van bladeren of schors gewend die gewoon op de grond te gooien, want dat herintegreert weer met de natuur. Een plastic zakje doet dat niet. Die mensen zijn nog niet gewend om met duurzame artikelen om te gaan. Eigenlijk net als wij, westerlingen. Wij kunnen het ook niet.”

Ik bewonder: Lester R. Brown
“Oprichter van het Worldwatch Institute in Washington, het onafhankelijke onderzoeksinstituut naar een duurzame economie en een rechtvaardige maatschappij. Zeer wijs mens. Heeft nu een nieuwe club Earth Policy Institute in Washington. Brown heeft ontzettend veel overzicht in verschillende aspecten van de wereldproblematiek, variërend van waterniveaus tot overbevolking. Eén van mijn grotere inspiratoren.”

Ik bewonder: Herman Wijffels
“Fantastische denker. Sparringpartner. We praten af en toe met elkaar. Hij heeft politiek erg veel overzicht en inzicht. Hele goede abstracte denker. En ik denk dat we elkaar over en weer inspireren. Het milieuvraagstuk is een ongelooflijke complexe materie en ieder waarmee je praat die het vanuit een andere hoek bekijkt en in een andere taal voegt iets toe aan het eigen metabeeld wat je in je hoofd hebt. Dat geeft nieuwe inzichten.”

Ik bewonder: David Maybury-Lewis
“Hij werkt op het instituut voor Cultural Survival in Boston. Iemand die zich zorgen maakt over het verloren gaan van cultuurgoed, talen die verdwijnen, dialecten, handvaardigheden. Schrikbarend hoe wij door onze technologische ontwikkeling in het westen over die handvaardigheden van ontwikkelingslanden heen walsen. Dat betekent het verlies van kunst, van verfraaiing. Veel vakmanschap gaat verloren en wordt vervangen door een stomme machine die in een klap duizend kopieën ergens van in elkaar flanst. Van David zijn de gevleugelde woorden: ‘In our race to know how, we have forgotten to ask why’.”

Ik bewonder: Michael Moore
“Filmmaker en schrijver van ‘Stupid white man’. Zijn meest recente werk is ‘Dude, where is my country’. Hij zit niet in mijn persoonlijk netwerk maar beïnvloedt me wel sterk. Een maatschappij -en cultuuranalist van de allerbovenste plank. Geweldig hoe hij met veel humor, cynisme en sarcasme zijn eigen land analyseert. Moore vindt dat de VS te kakken wordt gezet door de huidige president. Angstwekkend materiaal als je leest hoe corruptie, materialisme en machtswellust uiteindelijk de belangrijkste actoren zijn die de Amerikaanse maatschappij doen draaien. Daar word ik niet blij van. Ik denk dat daar op dit moment iemand aan het hoofd zit die nog nooit iets begrepen heeft van twee van de drie P’s. Alleen de P van Profit.”

Ik bewonder: Birgitta van Loon
“Oprichter van In’tent, een adviesbureau voor belevingscommunicatie. Van Loon was directeur communicatie bij BSO/Origin. Zij heeft het boek ‘Communiceren vanuit je buik’ geschreven en brengt me altijd terug van het wereldomspannende naar de menselijke maat. Zij kan erg vanuit onbevangenheid denken. Ja, ik heb veel van haar geleerd en ik leer nog steeds van haar.”

Interview door Astrid Hoyer

P+ webtip: Volledig artikel P+ over Wintzen