Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
10 april 2008

Almere formuleert beginselen tuinstad 21ste eeuw

McDonough, Duivesteijn en Cramer presenteerden de nieuwe beginselen vol enthousiasme. Ze zien het als een voortgaand leerproces, dat steeds ruimte blijft bieden voor nieuwe innovaties.

In de Almere Principles komen tal van thema’s aan bod die te maken hebben met ecologische, sociale en economische duurzaamheid. Het eerste van de 7 uitgangspunten illustreert meteen de volle breedte van de Principles: ‘Koester diversiteit’. Het gaat daarbij niet alleen over biodiversiteit maar ook over sociale en economische diversiteit. Op al deze gebieden wordt diversiteit gezien als een teken van kracht en als waarborg voor vitaliteit en flexibiliteit.

De andere 6 Principles gaan over de verhouding tussen de eigen identiteit van Almere en haar omgeving; de verbondenheid van stad en natuur; het behoud van flexibiliteit voor de toekomst; de bevordering van innovatie; de verduurzaming van de stedelijke systemen voor vervoer, water, energie en afval; en de principiële zeggenschap van burgers over hun woning en woonomgeving (Mensen maken de stad).

De aanleiding voor het opstellen van de Almere Principles is de zogeheten schaalsprong, waarover Almere afspraken heeft gemaakt met minister Cramer en met overheden in de regio. Volgens de schaalsprong kan Almere in de komende kwart eeuw doorgroeien van 184.000 inwoners nu tot maximaal 350.000 inwoners omstreeks 2030. Dat betekent dat er in Almere nog 60.000 woningen, 100.000 arbeidsplaatsen en vele voorzieningen kunnen bijkomen.

Met de schaalsprong helpt Almere om de woningbehoefte in de Randstad te verlichten, terwijl zij kan uitgroeien tot een complete stad. De gebieden waar de grootste groei zal plaatsvinden zijn al dertig jaar geleden aangewezen: Almere Poort en Almere Pampus in het westen en Almere Hout (nu Almere Oost genoemd) in het oosten.

P+ webtip: De Almere Principles