Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
11 april 2008

ASN toont CO2-uitstoot beleggingsfondsen

Duurzaam ondernemen in de financiële wereld wordt niet langer gedreven door ethische normen alleen. Het is ook profijtelijk, zo blijkt uit de harde cijfers. Banken die zich hierin gespecialiseerd hebben - Triodos Bank en de ASN - laten prachtige groei zien. Het balanstotaal van Triodos steeg dit jaar met 9 procent naar 1,2 miljard euro terwijl de ASN Bank zelfs een winststijging van maar liefst 153 procent kon klokken. Het beheerde spaargeld bij de ASN Bank nam met 36 procent naar 3,6 miljard euro toe. Ook trok de bank, net als vorig jaar, weer tienduizenden nieuwe klanten aan.

"We oogsten wat we de afgelopen jaren hebben gezaaid", zei Jansen recent geleden tegen het Friesch Dagblad. "De boodschap van niet investeren in fossiele energie, niet investeren in wapens of in kinderarbeid in Azië betaalt zich uit." Trucost bevestigt dit: het ontbreken van beleggingen in de olie- en gassector heeft een sterk positief effect op een laag aandeel in de CO2-uitstoot van hun beleggingsfondsen. Alleen het ASN Milieu & Waterfonds scoort wat negatiever ten opzichte van de benchmark wegens de energie-intensieve aard van de sectoren waarin wordt belegd.

Duurzaam bankieren gaat volgens de ASN bank in de kern over het durven benoemen van praktijkdilemma's, keuzes maken en kansen scheppen. Het communiceren van de uitgangspunten is daarin cruciaal. "De enorme groei die de bank nu doormaakt", zegt Jansen, "is daarop terug te voeren. Het klimaatprobleem is een van de grootste uitdagingen waar onze samenleving nu voor staat. Meting van CO2-efficiency wordt een steeds belangrijker instrument om op een relatief zo klein mogelijke milieu-impact te sturen. Het zou goed zijn als andere financiële instellingen dit initiatief volgen."

Van de recessie in de VS, voortgekomen uit problemen op de hypothekenmarkt, heeft de in Den Haag gevestigde bank nauwelijks last gehad. "We beleggen niet in speculatieve fondsen", zo besluit Jansen, bijna ten overvloede.

P+ webtip:

persberichten ASN Bank