Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
15 april 2008

SenterNovem obstakel bij duurzame inkoop gemeenten

Welke stenen koop je in voor de verbouwing van het stadhuis? Welke aannemer zorgt het beste voor zijn personeel? Twee simpele vragen waar inkopers van gemeenten straks voor komen te staan. Enig nut heeft de website van SenterNovem over duurzaam inkopen op dit gebied niet. Volgens onderzoeker Jos Reinhoudt van BECO zal dat in de toekomst niet bijster veranderen. “SenterNovem is met een onmogelijk opdracht opgezadeld. Overheden kopen jaarlijks voor 40 miljard euro in. Hoe kun je al die producten van criteria voorzien? Dat zie je nu al gebeuren. Van alle zestig door SenterNovem te beschrijven productgroepen zijn er tot nu toe maar acht uitgewerkt. En dan ook alleen nog de milieukant. In het oog springt de catering, want de bedrijfskantine is heel zichtbaar. Maar het inkoopbudget voor deze post stelt bijna niets voor: 1 procent.”

In het Klimaatakkoord 2007-2011 dat de VNG en het Rijk in november 2007 tekenden, werd vastgelegd dat gemeenten in 2010 minimaal 75 procent van hun inkopen en aanbestedingen duurzaam moeten doen. Op dit moment kopen veel gemeenten naar eigen zeggen minder dan 25 procent duurzaam in, of ze weten niet hoeveel ze duurzaam inkopen.
Uit het onderzoek van BECO blijkt dat gemeenten veel waarde hechten aan duurzaam inkopen. Van de 52 onderzochte gemeenten is er slechts één die aangeeft dat duurzaam inkopen “absoluut geen prioriteit” heeft. Veruit het grootste deel van de gemeenten heeft wel degelijk ambities op dit gebied en wil ook meten in hoeverre er voortgang geboekt wordt.
Reinhoudt hoopt dat gemeenten op eigen houtje aan de slag gaan, elkaar via de gewone overlegorganen tussen overheden informeren. Hij vraagt zich ook openlijk af of het wel zo verstandig is om met vaste criteria te werken. “Criteria worden niet voor de eeuwigheid gemaakt. Wat vandaag het beste lijkt, kan morgen alweer achterhaald zijn.” BECO heeft meer vertrouwen in de professionaliteit van organisaties die nu gemeenten al adviseren bij de inkoop, zoals het NIC, het voormalige Rijksinkoopbureau.

P+ webtip: BECO over inkoop