Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
22 april 2008

Verpakkingen Groene Koe CO2-neutraal

Per 5 mei worden de melk- en karnemelkverpakkingen van Groene koe en Zuiver Zuivel voorzien van een handige dop. En uiteraard wordt ook deze dop, net als de kartonverpakking, klimaatneutraal gemaakt.
De CO2-compensatie vindt plaats via een project waarbij windenergie wordt opgewekt. Windenergie helpt mee aan het reduceren van broeikasgasemissies.
CO2-compensatie is niet de enige inspanning van Ecomel om haar producten zo groen mogelijk te maken. Zo gebruikt Ecomel al jaren milieuvriendelijk opgewekte energie voor de bereiding van haar biologische zuivel. Ecomel vindt dit vanzelfsprekend bij een biologisch zuivelproduct, dat zo puur en natuurlijk mogelijk wordt geproduceerd.

P+ webtip: Groenbalans