Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
23 april 2008

DHV bouwt Wadden na in China

In hoeverre gaat de vergelijking met de Waddenzee op? Op het nieuwe eilandenrijk voor de industriële zone Caofeidian wordt straks op duurzame wijze zoet grondwater “gekweekt” voor stedelijk groen. Door de ligging aan de kust in zoutwatergebied en de beperkte neerslag in het noorden van China is weinig zoet water beschikbaar voor de toekomstige bewoners.

“In dit project is het een uitdaging om zo duurzaam mogelijk zoet water op te vangen en te hergebruiken”, aldus Kevelam. “Er wordt veel over duurzame stadsplanning in ons vakgebied gepraat, en DHV beschikt over de expertise om dit concreet te maken in uitdagende projecten.”

De buitenste eilanden aan de kust vormen bij hoog water een zeewering die de achterliggende lagune tegen overstromen beschermt. De stad wordt gebouwd op eilanden in de lagune. Deze worden met zand uit de lagune een aantal meters boven het zoute water aangelegd. Door het laguneontwerp wordt een deel van de oorspronkelijke waddenkust in dit gebied hersteld en de nog bestaande gebieden ontzien.

“We maken nu geen land in zee, maar brengen het water gecontroleerd terug in het land waardoor er weer een natuurlijke dynamiek ontstaat”, aldus Kevelam. Om de Nederlandse kennis zo goed mogelijk in China toe te passen werkt DHV in het project nauw samen met bedrijven uit Shanghai.

Begin volgend jaar wordt gestart met de bouw van de stad naast een industriehaven ter grootte van het Rotterdamse havengebied. De haven is al gedeeltelijk operationeel en wordt in hoog tempo verder ontwikkeld. De Caofeidian New Coastal City is het tweede grote kustproject dat DHV voor China heeft ontworpen. Eerder werden de Chinezen enthousiast over Delta Diamonds, een polderlandaanwinningproject van 75 vierkante kilometer ten behoeve van stedelijke, economische en ecologische ontwikkeling van Tianjin, de belangrijkste invoerhaven van China.

P+ webtip: DHV