Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
24 april 2008

Europa wil groenestroomcertificaten stoppen

We citeren het bericht in het FD: “Volgens Carol Veldhuis, energiedeskundige bij adviesbureau Quintel, is er sprake van “cosmetische groene stroom”. De Consumentenbond spreekt over “nep-groene stroom”.

Quintel en de Consumentenbond gebruiken deze kwalificaties omdat als een consument besluit om groene stroom af te nemen, er door de leverancier alleen een certificaat hoeft te worden gekocht van een bestaande waterkrachtcentrale. Het stijgende verbruik van groene stroom leidt daardoor niet automatisch tot extra investeringen in duurzame energie.

De nieuwe richtlijn maakt daar een einde aan. Als de ontwerprichtlijn wordt aangenomen, waar de meeste deskundigen van uitgaan, gaat er een streep door de Europese handel in groenestroomcertificaten.

Omdat er een overvloed aan groene certificaten beschikbaar is, kosten ze bijna niets. De prijs voor een certificaat voor een megawattuur groene stroom kost op dit moment “een paar euro”, stelt Peter Niermeijer van RECS International, de organisatie die de administratieve afwikkeling van de certificaten organiseert.

Een gemiddeld huishouden gebruikt dik 3 megawattuur per jaar. Door de lage prijzen voor de certificaten kunnen energiebedrijven groene stroom voor dezelfde prijs aanbieden als grijze stroom.

De Nederlandse energiebedrijven, die in 2007 circa 21 procent van de beschikbare certificaten in Europa afnamen, kijken door de nieuwe richtlijn in 2010 tegen een tekort aan groene stroom aan. Ze hebben dan meer klanten voor groene stroom (op dit moment ongeveer 2,4 miljoen huishoudens) dan er aan duurzame energie wordt opgewekt.

Essent wekt 29 procent van zijn elektriciteit met duurzame bronnen op. “Iets meer dan de helft produceren we zelf”, zegt manager duurzaamheid Helma Kip. “Als de handel in certificaten niet meer is toegestaan is dat heel erg lastig, want dan hebben we inderdaad een tekort”, zegt Kip desgevraagd. Eneco is net als Essent voor “ongeveer 50 procent” afhankelijk van import van groene certificaten.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de certificaten internationaal verhandelbaar zouden blijven. Landen als Duitsland en Spanje vreesden echter een run op hun lucratieve subsidiesysteem. Daarop besloot de Europese Commissie de grensoverschrijdende handel onmogelijk te maken. Het volledige bericht op het FD:

P+ webtip: FD over inkoop groene stroom in Europa