Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
25 april 2008

World Food Program noemt voedselcrisis Silent Tsunami

De oorzaken van de dreigende voedselcrisis liggen volgens de EU in stijgende prijzen voor brandstof en kunstmest, een groeiende vraag naar voedsel, verstoorde landbouwmarkten, speculaties op de beurs, diverse misoogsten door klimaatverandering en sterk stijgende vraag naar de eerste generatie biobrandstoffen voor de westerse wereld. “We zullen onze voedselprijzen niet meer naar vroegere niveau’s zien dalen”, zei EU commissaris ontwikkeling Louis Michel begin deze week in Straatsburg (waar de EU zetelt). “Dit is een bedreiging voor globale stabiliteit.” Hij kondigde aan om uitgaven voor voedselprogramma’s in ontwikkelingslanden te intensiveren.

Volgens het WFP dreigt er een ‘silent tsunami’ waar meer dan honderd miljoen mensen over de gehele wereld het slachtoffer van worden. “Dit is het nieuwe gezicht van honger: miljoenen mensen die zes maanden geleden nog geen honger leden maar nu wel”, zegt Josette Sheeran, executive director van het WFP. “We moeten net zoveel gelden vrijmaken als tijdens de tsunami in 2004 om deze crisis het hoofd te bieden.”

WFP werkt daarom hard aan een alomvattend programma om deze noden te ledigen. Allereerst wil het fondsen aantrekken voor de ergste gebieden en zwaarst getroffen doelgroepen, met name in de vorm van moeder-kind programma’s, voedsel voor scholen en urgente projecten. Op de middellange termijn wil het de logistieke capaciteit aanzienlijk uitbreiden. En op de langere termijn zoekt WFP oplossingen in beleidshervormingen en advies voor landbouwprogramma’s. Sheeran benadrukte in Londen, op een parlementaire bijeenkomst, dat grote inspanningen vanuit overheden, bedrijven en NGO’s noodzakelijk zijn. Nu al kan de organisatie het werk nauwelijks aan: verstrekking van voedsel voor 450.000 kinderen op Cambodjaanse scholen werd vorig jaar mei opgeschort wegens ontbrekende financiën.

De dreigende crisis is inmiddels bij TNT post, partner van het WFP, bekend. “Gistermorgen hoorde ik het nog uit de mond van het WFP”, zegt TNT woordvoerder Marc Potma desgevraagd. “We zijn nog niet zover om onze samenwerking financieel verder uit te breiden maar het zou best wel kunnen. Voorlopig willen we doorgaan met de overdracht van kennis en onze mensen bewust te maken. Een belangrijk onderdeel daarin is de ‘walk the world’ campagne die over de gehele wereld, van Zuidoost Azië en het Midden-Oosten tot de VS en de EU, op 1 juni wordt gehouden. Voor en tijdens deze campagne zullen we onze inspanningen voor ‘fundraising’ uitbreiden”, aldus de woordvoerder.

P+ webtips:

WFP: ‘silent tsunami affecting every continent’