Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
27 april 2008

Zonnebos met zonnebomen op de Veluwe

Het idee voor het zonnebos is van de Recreatiegemeenschap Veluwe (RGV), in samenwerking met Taco Tuinhof, architect van Rothuizen van Doorn t Hooft. Van dit nieuwe concept is een dvd en een boek gemaakt. Het zonnebos is ook opgenomen als voorbeeldproject in “Ondernemen met Ruimte”, een uitgave van het ministerie van LNV, VROM, VROM-raad en InnovatieNetwerk. Dit boekje werd al eerder aangeboden aan de ministers mevrouw Cramer en mevrouw Verburg.

In het Zonnebos kunnen diverse evenementen plaatsvinden. Verder worden er op hoogte looppaden en uitkijktorens gerealiseerd, zodat men tussen de panelen kan doorwandelen.

Het plan kost 60 tot 80 miljoen euro. De RGV hoopt op subsidie van het Rijk en de provincie. De gemeenteraad van de gemeente Voorst spreekt zich binnenkort over het plan uit. De Recreatiegemeenschap Veluwe, die 14 recreatiegebieden in de Veluwe beheert, wil eind 2009, begin 2010 beginnen met de bouw.

P+ webtip: Zonnebos