Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
29 april 2008

P+ Special over succesvolle Allochtone Kanjers

"Ik geef nooit op", zegt Wakil Delawar (29), inmiddels werkzaam bij Achmea. "Bovendien staan mensen uit bijvoorbeeld Afghanistan, maar ook uit Marokko en Turkije bekend als groepsgericht. Het zijn echte teamworkers en die zijn veel waard."
Wassima Zkiek (35), programmamanager bij kenniscentrum De Baak, verwoordt haar meerwaarde als volgt: "Ik heb als klein meisje al gezien dat mensen op verschillende manieren naar dingen kijken. Om te overleven, moet je daar open voor staan. Meerdere brillen opzetten. In bedrijven kun je daardoor kansen zien die een ander niet ziet."
Waar je komt, wat je ook doet, het eerste jaar is het jaar van het bewijs, vindt Sengül Sözen (40), vakbondsbestuurder bij ABVAKABO FNV. "Je moet in staat zijn om te leren en veranderen. Je moet bereid zijn je aan te passen aan de nieuwe omgeving. Ik was en ben in staat om dat te doen. Daarom heb ik bereikt wat ik wilde worden."
Zomaar willekeurige nieuwe Nederlanders aan het woord. Met grote zelfkennis en een dosis kritiek naar het Nederlandse bedrijfsleven. Laat je emoties thuis, zeggen ze tegen elkaar. Maar ook: geef allochtonen een kans, ze zullen je blik verrijken.

De special kwam tot stand dankzij sponsoring van Achmea, De Baak, Div Management, FNV, Ministerie van VROM en MVO Nederland. Allen voelen zich betrokken bij het onderwerp diversiteitsbeleid. En allen zijn hard aan het werk om een afspiegeling te worden van de Nederlandse maatschappij. Koploper FNV heeft 16 procent allochtonen in dienst. De vakcentrale neemt haar voorbeeldfunctie serieus. Niet voor niets stelt FNV-voorzitter Agnes Jongerius in deze special: "Aan de slag!"
In de special zijn ook tips te vinden voor bedrijven die hun diversiteitsbeleid meer vorm willen geven. En verwijzingen naar instellingen die hen daarbij kunnen helpen. Geen overbodige luxe, want zoals de P+ special in haar First Words opent: "Uit onderzoek blijkt dat divers samengesteld management betere prestaties levert. Dus bedrijven: doe er je voordeel mee. Anders ben je straks te laat. Tenslotte kent geld ook geen kleur."

P+ webtip: P+ Special Allochtone Kanjers