Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
07 mei 2008

Zeekabel Noorwegen - Nederland levert 99 procent groene stroom

Het leggen van de NorNed zeekabelOrganisatie TenneT, een overheidsinstantie, is er direct voor verantwoordelijk voor dat iedereen, van burgers tot bedrijven, altijd en overal stroom geleverd krijgt. De netbeheerder bezit op dit moment drieduizend kilometer aan elektriciteitskabels door geheel Nederland. Vijfhonderd gigawattuur, zeven procent van alle stroom, gaat verloren door transport. TenneT vergroent deze verliezen door daarvoor certificaten van oorsprong in te kopen. "Dat is vaak een mix", licht Wils toe, van duurzame bronnen als wind uit Nederland en andere landen - als Duitsland - waarmee we samenwerkingsverbanden zijn aangegaan."

Binnenkort wordt het beheer over het hoogspanningsnet sterk uitgebreid. Zoals bekend scheidt de overheid steeds strenger de fysieke energieinfrastructuur en handel in stroom en gas (denk maar aan de vroegere Gasunie). Als gevolg daarvan sluiten de vier regionale netbeheerders (Essent, Delta, Continuon, Eneco) een beheersovereenkomst met TenneT af waardoor de laatste er zesduizend kilometer 'kabel' bij krijgt. "We bekijken nu serieus of we ook die transportverliezen zullen gaan vergroenen", voegt Wils eraan toe.

De nieuwe kabel - een 50-50 overeenkomst tussen StatNed en TenneT - maakt het veel gemakkelijker stroom tussen ons land en Noorwegen uit te wisselen. En dat heeft positieve gevolgen voor de ontwikkeling van duurzame energie. Nederland koopt immers veel meer groene stroom in dan het exporteert. In het Scandinavische land is dat precies andersom. Omdat Noorwegen weinig gas heeft, gebruiken de paar miljoen inwoners evenveel stroom als Nederland. Maar die stroom is wel met waterkracht, dus duurzaam opgewekt. "Gisteren schommelde de prijs van die stroom rond de dertien euro per kilowattuur. Op het vasteland bedroeg die echter zestig euro. Dankzij de handel in certificaten van oorsprong zal de ontwikkeling van duurzame energie verder worden aangejaagd", zo besluit Wils.


P+ webtip:
TenneT