Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
08 mei 2008

Prof Anke van Hal zoekt architecten om Nederland te verbouwen

In haar “Intreerede” liet Van Hal ook de beroemde foto zien van Einstein. Van hem is de uitspraak dat je de problemen van vandaag niet kunt oplossen met de manier van denken die deze problemen hebben veroorzaakt. "We can not solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them." Van Hal gaf de urgentie aan van deze wijsheid. “Bouwers in Nederland gaan ervan uit dat een woning 50 jaar mee moet. In praktijk blijven huizen echter honderden jaren staan.” Er moeten volgens Van Hal twee kwaliteitsslagen gemaakt worden. Bij alle nieuwbouw moet duurzamer gedacht worden. En voor de bestaande bouw moeten nieuwe technieken bedacht worden om seriematig woningen in lijn te brengen met de eisen van de 21-ste eeuw. Nederland zal wel moeten, wil het de klimaatambities voor 2020 waarmaken, liet Van Hal fijntjes weten. “Wat er gebeurt in de Nederlandse woningen bepaalt voor een groot deel, circa 20 procent, onze CO2-uitstoot.”

Aangezien er pas in 1995 energie-eisen aan woningen werden gesteld, is het overgrote deel van de woningen in Nederland afkomstig uit de tijd dat er nog geen energie-eisen waren. Ondanks alle voorlichtingscampagnes heeft 58 procent van de bestaande woningen nog geen geen vloerisolatie, 30 procent geen dakisolatie, 44 procent geen gevelisolatie en 21 procent geen glasisolatie.

Om de ambitieuze klimaatdoelen te bereiken, is echter veel meer nodig dan het plaatsen van de hoog rendements-ketels en het aanbrengen van isolatie. Van Hal: “Er is veel innovatie nodig, zowel op product- als procesniveau. Er moeten vanzelfsprekend nieuwe producten komen. Hierbij gaat het niet alleen om techniek, zoals nieuwe energiebesparende verwarmingssystemen of nieuwe isolatieproducten, maar ook om andere producten zoals diensten of financiële producten. Denk bijvoorbeeld aan spaarvormen, hypotheken en leningen.”

P+ webtip: Anke van Hal in BouwTrends 3