Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
15 mei 2008

Poolbeer eerste 'bedreigde diersoort' door klimaatverandering

De vermelding van de poolbeer op de lijst van bedreigde diersoorten is de eerste die onaanvechtbaar aantoont dat een zoogdier door klimaatverandering in de problemen is gekomen. De Minister kon niet langer om wetenschappelijk bewijs heen: maar liefst negen recente ‘peer-reviewed’ onderzoeken van de US Geological Service wijzen uit dat zee-ijs, noodzakelijk voor de overleving van de beer, snel verdwijnt. Alle modellen voorspellen dat het voortbestaan van ‘ursus maritimus’ binnen 45 jaar op het spel staat. Tegelijkertijd benadrukte Kempthorne dat de ESA ‘not the means, nor the method, nor the vehicle’ is waarmee je klimaatverandering zou kunnen afremmen. Vermelding betekent dus niet dat individuele bronnen van koolstofemissies verantwoordelijk zijn voor afname van de beer als soort.

Ook bouwde zijn ministerie een speciale ‘4 D rule’ in de ESA in waarmee alle activiteiten die onder de ‘Marine Mammals Protection Act’ (MMPA) waren toegestaan, mogen doorgaan. Dat maakt het onwaarschijnlijk dat beslissingen over leases voor olie- en gasboringen in Amerikaanse poolzeeën moeten worden aangepast (zoals bekend heeft Shell vorig jaar van het MMS, zeg maar het departement van mijnzaken, toestemming gekregen in de Chuckchi en Beaufort Zee onderzoek te verrichten). Onder de gloednieuwe ESA krijgen alleen individuele dieren bescherming, niet als soort. NGO’s vragen zich dan ook af of de ‘4 D rule’ wel rechtsgeldig is. “Als de wet juist wordt uitgevoerd, zien we niet hoe de Chuckchi lease in de huidige vorm doorgang kan vinden”, stelt Brendan Cummings, hoofd van het programma Oceanen bij het Centrum Biologische Diversiteit, een van de drie NGOs die juridisch bezwaar tegen de nieuwe wet aantekenden.

Anderen vinden de ESA op dit punt, bescherming van de poolbeer, juist veel te ver gaan. Het plaatst nodeloze beperkingen in het leefgebied van de beer. Ook is de wet niet ontworpen als middel tegen klimaatverandering. “We klagen de federale regering aan dat ze haar oren heeft laten hangen naar extremistische milieugroeperingen”, zegt Robin Rivett van de Pacific Legal Foundation uit Sacramento. “Poolberen zijn niet bedreigd. Het is een misleidende beslissing.” Volgens critici zijn de aantallen juist toegenomen: de populatie ligt tegenwoordig op 20.000 tot 25.000 dieren, een verdubbeling ten opzichte van de jaren zestig van de vorige eeuw toen het aantal op 12.000 lag en ze teveel werden bejaagd.

Voor Kempthorne was het de afgelopen dagen spitsroeden lopen. Bij een verkeerde formulering zou de US Fish en Wildlife Service medeverantwoordelijk worden voor beperking van broeikasgasemissies. Dat is nu dus niet het geval. “I want to make it clear that this listing won’t stop global climate change or prevent sea ice from melting”, aldus de minister. P+ webtip: poolbeer bedreigde diersoort (ABC news)