Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
16 mei 2008

Rotterdamse speeltuin uit windturbinebladen

Wikado speeltuin Vanaf haar begin is het Rotterdamse bureau gefascineerd door hergebruik van lokale materialen. Hun toegepaste kunst lijkt wel wat op 'objets trouvé', de bekende kunststroming van vlak na de vorige eeuwwisseling waarbij gebruiksvoorwerpen - een urinoir, een fiets - in een andere context een radicaal nieuwe betekenis kregen. Zelf spreken de ontwerpers liever van 'het scheppen van meerwaarde van gebruikte materialen in nieuwe producten en samenstellingen' en 'voortbouwen op de aanwezige potentie in een omgeving, met afval en energiebronnen'.

De komende jaren wil het architectenbureau deze ecologische component uitbreiden via de database en opslagloods Recyclicity. Via een gelijknamige stichting gaat men projecten ondersteunen waarbij de bouwers zo min mogelijk energie voor transport en verwerking gebruiken en afval opnieuw inzetten.

Daarnaast ziet het bureau zichzelf als voorbeeld van een nieuwe praktijk, die van procesarchitect. Het ontwerp is volgens 2012 Architecten niet de start van een lineair proces maar slechts een momentopname in de vliedende stroom van creatie en recreatie. "Ook zien we de positie van ons bureau", schrijven ze, "als een cluster organiserende radertjes in een complexe, veranderende, zichzelf construerende stad waarin hergebruik en terugkoppeling vanzelfsprekend zijn en waarin alles voorfase of halfproduct is van een nieuwe fase."Mooie wollige woorden. Maar hoe ziet de praktijk eruit? Gewoon: leuk. Uitgaand van bestaande elementen zijn de afgedankte bladen in een plattegrond gelegd zodat een vanzelfsprekende verdeling is ontstaan voor verschillende activiteiten. 2012 Architecten heeft de bladen uitgevoerd als een watertoren, uitkijktoren, torenflat en glijbaantoren. Daartussen is een net van oude autobanden gespannen zodat een plek is ontstaan waar kinderen kunnen voetballen. 'De Meidoorn' is de eerste speeltuin in een proces dat nog een staartje krijgt. Het bureau heeft namelijk alle veertig 'prachtwijken' van Ella Vogelaar een afgedankt windturbineblad cadeau gegeven en gaat, met de wijken, kijken hoe deze bladen het beste kunnen worden ingezet.

P+ webtips:


windmolenwieken in de speeltuin (Bright)

website 2012 Architecten