Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
16 mei 2008

Eerste MVO-scan voor freelancers

Zzp-er/mosselvisser Patrick van Opbergen, foto Maaike Vergouwe.

De bond heeft een verklaring ontworpen, waarmee leden zich aan MVO-doelstellingen kunnen verbinden. Met de MVO-scan kunnen zzp’ers gangbare MVO-uitgangspunten vertalen naar hun eigen situatie. De scan bestaat uit een serie vragen en gaat in op zeven gebieden. Op elk gebied zijn de items zo verwoord dat zelfstandigen er een antwoord op kunnen geven. Op de scan is een totaalscore te behalen. Doel is dat de scan helpt te bepalen op welke van de zeven gebieden de zzp’er aan de slag wil gaan.
“We zijn al een paar jaar bezig met MVO”, zegt Linde Gonggrijp, directeur van FNV Zelfstandigen. “Ook binnen de bond zijn we ermee aan de slag. We hebben een stichting onze organisatie laten doorlichten op energie, papier, water, et cetera. Daaruit zijn een aantal maatregelen genomen, waaronder het aanbrengen van spaarlampen en het veranderen van ons briefpapier. Dat was aan de achterkant oranje en daardoor moeilijk kopieerbaar.”
FNV Zelfstandigen heeft ruim tienduizend leden. Ook naar hen toe wilde FNV Zelfstandigen een signaal geven. “We willen laten zien aan de leden dat er best practices bestaan”, zegt Gonggrijp. “Door bijvoorbeeld zelf energiezuinig te werken en verantwoorde printers aan te schaffen die minder vervuilend zijn. Zo’n scan geeft vat op wat je allemaal kunt doen. Het gaat uiteindelijk om gedragsverandering. Dat je kiest voor natuurstroom en Max Havelaar-koffie drinkt.”
In die keuzes moet de zzp’er wel realistisch blijven, benadrukt Gonggrijp. Iemand die maar moeilijk rondkomt, moet niet voor te dure opties kiezen. “Maar het is ook belangrijk dit aan je klanten te communiceren. Als je uitlegt welke keuzes je maakt, is de klant misschien ook bereid iets meer te betalen. En bovendien kun je die klant daarmee ook nog eens inspireren richting MVO.”
Voorafgaand aan de ontwikkeling van de scan organiseerde de bond een bijeenkomst waarin het aan de leden vroeg wat volgens hen de belangrijkste thema’s voor zelfstandigen zijn die aan MVO willen doen. Daaruit kwam een aardig top 5 lijstje.
1. Duurzaamheid van producten en materialen
2. Eigen energiegebruik
3. Eerlijke handel
4. Tegengaan van kinderarbeid
5. Ondersteuning bieden aan ontwikkelingslanden door kennisoverdracht

P+ webtip: MVO-scan zzp’ers