Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
24 mei 2008

Het DNA van de aarde onderzocht

De bodem is essentieel voor een adequate voedselproductie, wateropslag en drinkwaterproductie, CO2-opslag en natuurbehoud. Het bodemleven speelt een essentiële rol in de zogenaamde ‘levenondersteunde functies’ van de bodem. Kennis over het functioneren van de bodem en het voorkomen en verwijderen van bodemvervuiling is van direct belang voor landbouw en consument.

Een belangrijk doelen van Ecogenomics is het vergroten van onze kennis over de bijdrage van soorten binnen een ecosysteem aan ecosysteem-functies en biodiversiteit. Dan kunnen we werken aan het verbeteren van ons vermogen om milieukwaliteit en gezondheid van ecosystemen te bepalen en te meten, door nieuwe op genomics gebaseerde bio-analytische hulpmiddelen te ontwikkelen. Maar ook aan het verbeteren van de ziektewerendheid van bodems.

Het geïntegreerde onderzoek binnen het consortium is uniek in de wereld en van mondiaal belang. De gekozen aanpak sluit aan bij duurzaamheid en biologische landbouwtechnieken. De verworven kennis kan op termijn toegepast worden in natuurbeheer en klimaatbeheersing. ’Genomics’ technieken maken gebruik van het feit dat organismen elk een unieke samenstelling van hun DNA hebben en op grond hiervan zijn te karakteriseren. Ook is het mogelijk via gerelateerde technologieën om een reëel beeld te krijgen van de risico’s van stoffen in de bodem. Innovaties richten zich op het meten van de bodemgesteldheid en bodemvervuiling, op methoden en producten om ziekten te weren en te bestrijden en vervuiling met biologische methoden te verwijderen (bioremediatie). Ook worden nieuwe producten gegenereerd op basis van de enorme diversiteit aan biologisch actieve stoffen die door bodemorganismen worden geproduceerd, zoals antibiotica en industrieel toepasbare enzymen.

P+ webtip: Ecogenomics

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier