Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
24 mei 2008

Fortis borg voor Rotterdamse starters met uitkering

Micro-ondernemers kunnen sinds juni 2007 een financiering aanvragen bij Fortis. De bank richt zich daarmee op ondernemers uit achterstandsgroepen die doorgaans niet of moeizaam in aanmerking komen voor een starterkrediet. Vanuit het netwerk rondom de Fortis microfinancieringsinitiatieven is in 2007 het contact gelegd met SZW. SZW kent de BBZregeling, die erin voorziet uitkeringsgerechtigden die voornemens zijn een levensvatbaar zelfstandig bedrijf of beroep te starten een kredietfaciliteit voor de periode van 6 jaar toe te kennen. De participatie van Fortis in het project heeft te maken met het voornemen van SZW om de BBZ-regeling te privatiseren. Het project Borgstellingskrediet in Rotterdam maakt deel uit van de realisatie van deze privatisering.

Fortis roept potentiële uitkeringsgerechtigde ondernemers met een realistisch ondernemersplan en aantoonbare ondernemerscompetenties (commercieel, klantgericht, servicegericht, communicatief) in de regio Rotterdam op om zich aan te melden bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen van de gemeente Rotterdam Na een zorgvuldige selectie biedt Fortis een microkrediet en een micro verzekeringspakket aan. Daarnaast wijst de bank de ondernemer een coach toe, die de ondernemer zal begeleiden bij de start en opbouw van de onderneming.

Uit onderzoek blijkt dat kleine (startende) ondernemers in Nederland belemmeringen ondervinden bij het verkrijgen van kleine kredieten (tot ongeveer 25.000 euro). Dat komt door de toenemende kostenbesparingen en de standaardisatie bij financiële instellingen zoals banken.

P+ webtip: RBZ Rotterdam