Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
27 mei 2008

Subsidie voor tankstations op aardgas

Aardgas en ethanol komen meer en meer in beeld als alternatieve brandstof omdat wagens die hierop rijden aanzienlijk minder uitstoot genereren. Zo bespaart aardgas ruim 20 procent CO2-uitstoot en ethanol 30 tot 80 procent. Het aantal tankstations waar deze brandstoffen verkrijgbaar zijn groeit gestaag. De minister van Verkeer en Waterstaat wil met deze subsidie die ontwikkeling versnellen. Het gebruik van alternatieve brandstoffen wordt hiermee gestimuleerd. Deze subsidie is onderdeel van het kabinetsprogramma Schoon en Zuinig. In dit heeft het kabinet de ambitie geformuleerd de uitstoot van verkeer en vervoer te reduceren.
Financiële steun

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat geeft financiële steun aan pomphouders en andere investeerders voor de realisatie van nieuwe vulpunten met alternatieve brandstoffen. Deze bedrijven kunnen de volgende subsidie aanvragen:

Het maximum subsidiebedrag per vulpunt in een investeringsproject is:
· Aardgasvulpunt: 60.000 euro
· Nieuw ethanolvulpunt: 20.000 euro
· Ombouw ethanolvulpunt: 7.500 euro.

Het maximum subsidiebedrag per investeringsproject (aanvrager) is:
· Investeringsproject aardgasvulpunten: 250.000 euro.
· Investeringsproject nieuwe en ombouw ethanolvulpunten: 70.000 euro.

Met de subsidieregeling wordt gestreefd naar een evenwichtige geografische spreiding van alternatieve vulstations in Nederland. Daarom worden in principe per provincie maximaal vijf aardgas- en vijf ethanolvulpunten gehonoreerd. Het subsidieprogramma Tankstations Alternatieve Brandstoffen maakt deel uit van de regeling CO2-reductieplan Personenvervoer en is op 23 mei 2008 geopend. Subsidie aanvragen kan tot 27 juni 2008 bij SenterNovem.

P+ webtip: Subsidie tankstations

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier