Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
27 mei 2008

In 2011 half miljoen bestaande gebouwen energiezuinig

Resultaten 2008-2011:
. Het kabinet zet er op in dat jaarlijks 10.000 nieuwe gebouwen worden opgeleverd met een energieprestatie die minimaal 45 procent onder het wettelijke minimum ligt.
. Met icoonprojecten wordt zichtbaar en tastbaar over duurzaamheid in de gebouwde omgeving gecommuniceerd naar het publiek, maatschappelijke organisaties en de politiek in brede zin.
. Ten minste vijfhonderdduizend bestaande gebouwen worden energiezuinig gemaakt.
. De energieprestatie van nieuwe gebouwen wordt aangescherpt met 25 procent.
. Het kabinet gaat duurzame stedenbouw (vitale healthy cities) bevorderen, onder meer via betrokkenheid bij een aantal grote stedelijke ontwikkelingen.
.In de Architectuurnota wordt duurzaamheid een van de belangrijke themas en dat zal bijgedragen aan een impuls voor duurzaamheid in de bouw.
. In internationale samenwerkingverbanden rond bouw en stadsontwikkeling wordt duurzaamheid stelselmatig verder gebracht.
. Het duurzaamheidgehalte van gebouwen wordt vergelijkbaar gemaakt door nieuwe meetmethoden, opdat partijen hun ambitie kunnen formuleren en prestaties vergelijkbaar worden. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het concept "Cradle to Cradle". Waar nodig worden ondergrenzen vastgelegd.
. Er wordt een sterkere sturing gegeven om bij de bouw en verbetering/renovatie duurzaamheidscriteria expliciet en gelijkwaardig aan andere aspecten een plaats te geven in afwegingscriteria voor investeringen.
. Met demonstratieprojecten worden innovaties met betrekking tot duurzaamheid in de bouw zichtbaar gemaakt (incl. procesinnovaties, bijv. Project halftime) en de kennis daarover wordt verspreid, met opschaling als doel.
. Aan de best practices wordt een platform geboden om ook andere partijen tot een hoger niveau van duurzaamheid te brengen.

P+ webtip: De brief van VROM