Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
30 mei 2008

SenterNovem adviseert geen plantaardige drukinkt in te kopen

We citeren de conclusie van SenterNovem: “Offset-drukinkt bestaat voor een belangrijk gedeelte (het percentage wisselt afhankelijk van de precieze toepassing) uit oliën. De inkt kan worden gemaakt op basis van minerale oliën (aardolie) of plantaardige (vegetale) oliën, uit bijvoorbeeld lijnzaad, soja, zonnebloemen of koolzaad. Naast oliën bestaat de inkt uit harsen, pigmenten, droogstoffen en andere toevoegingen, die lastiger op plantaardige basis geleverd kunnen worden. Toch bestaan er offset-drukinkten op volledig plantaardige basis.” “Onderzocht is in hoeverre duurzaamheidswinst valt te behalen door in de inkt uitsluitend oliën op plantaardige basis toe te passen. Plantaardige olie is immers in tegenstelling tot minerale olie geen eindige grondstof.” “Plantaardige inkt hardt echter volledig door, terwijl minerale inkt verweekbaar is. Hierdoor kan plantaardige inkt moeilijker van het papier los te weken zijn als het papier het recyclingsproces in gaat. Bovendien zijn inkten op basis van plantaardige oliën duurder dan inkten op basis van minerale oliën. Binnen de rotatieoffset is volledig plantaardige inkt “lastiger” toepasbaar, dan inkt op basis van minerale oliën. Het drukwerk kan minder constant van kwaliteit zijn. Doordat plantaardige inkt nauwelijks verdampt, duurt het drogingsproces binnen de heatsetrotatie langer, wat veel energie kost. Daarbij komt dat naarmate de kwaliteit van het papier afneemt, het moeilijker wordt om bij een hoge productiesnelheid met plantaardige inkt kwalitatief hoogstaand drukwerk te produceren.” “Ook zijn niet alle inkten geschikt om op basis van plantaadige olie geproduceerd te worden. Metallic inkten zijn in beperkte mate beschikbaar op basis van plantaardige oliën, maar de kwaliteit ervan is minder dan de metallicinkten op basis van minerale oliën. Fluorescerende inkten zijn niet beschikbaar op basis van plantaardige oliën. Ook UV-inkten kunnen niet geproduceerd worden op basis van plantaardige olie. De UV-lampen die zorgen voor de snelle droging van de UV-inkt verbruiken relatief veel energie. Het gebruik van UV-inkt is echter in bepaalde situaties waarin drukwerk kort na gereedkomen door een printapparaat moet worden bewerkt, noodzakelijk (bijvoorbeeld bij het drukken en snel daarna beprinten van acceptgiro’s). Inkten op basis van plantaardige oliën zijn ook niet geschikt voor het bedrukken van kunststof.”P+ webtip: Citeria kantoordrukwerk