Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
02 juni 2008

Duurzaamheidsbeleid kabinet te redden met Wind op Zee

Econcern, Eneco, Essent, NS en Rabobank steunen de Noordpoolcampagne van het Wereld Natuur Fonds (WNF) om duidelijk te maken dat de zorg over klimaatverandering moet worden omgezet in daadkrachtig beleid van het Nederlandse kabinet. Deze bedrijven hebben zich de afgelopen jaren duidelijk ingespannen op het gebied van reductie van CO2-emissie en het stimuleren van klimaatvriendelijk gedrag bij consumenten. De initiatiefgroep van de vijf bedrijven en het WNF vragen het kabinet dan ook om actie op vier terreinen:
• Lokaties: het kabinet moet nog dit jaar lokaties aanwijzen voor de ontwikkeling van windparken op de Noordzee. Het kabinet moet op korte termijn een strategische MER (Milieu Effect Rapportage) uitvoeren voor wat betreft de ruimtelijke inpassing. Met respect voor de kwetsbare natuurgebieden in de Noordzee zijn er voldoende mogelijkheden om windparken te ontwikkelen.
• Vergunningen: efficiënte, snelle vergunningenprocedures moeten er voor zorgen dat de huidige vertraging en verlamming van processen verleden tijd wordt.
• Coördinatie: de coördinatie moet in handen zijn van één ministerie, in plaats van de huidige betrokken vier. (Ministeries van VROM, LNV, EZ en V&W)
• Infrastructuur: creëer een ‘slim’ elektriciteitsnet op zee, inclusief één centraal ‘stopcontact’ aan de Noordzeekust (in plaats van kostbare hoogspanningskabels voor elk project afzonderlijk). Op deze manier wordt de natuur van de Noordzeekust niet te veel belast, worden kosten bespaard en kan ons elektriciteitssysteem optimaal worden ingericht.P+ webtip: WWF over te trage procedures

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier