Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
07 juni 2008

Vermalen fruitbomen Betuwe ook biomassa

De Gelderlander schrijft: "RRT Betuwse Groenrecycling in Neerijnen denkt van elke bunder fruit of laanbomen veertig ton biomassa te kunnen maken. In de toekomst wil RRT de te saneren bongerds vlak na de pluk laten rooien. De bomen kunnen dan per dorp op een terrein verzameld worden. Daar blijven ze een winter liggen, om er grond af te laten regenen en vriezen."

Over de toekomstige centrale: "De installatie krijgt een capaciteit van twee megawattuur stroom, genoeg voor vierduizend huishoudens. Daarnaast kan voor acht megawattuur warmte aan tuinders uit Est worden geleverd. De centrale bespaart jaarlijks drie miljoen kuub gas en negenduizend ton aan uitstoot van kooldioxide per jaar. De RRT levert straks elk jaar twintigduizend ton biobrandstof voor de centrale, zo is de bedoeling."

Wat fruittelers er aan overhouden? "Het Neerijnense bedijf wil afspraken maken met fruittelers die percelen fruit willen rooien. RRT doet dat tegen vijf- à zeshonderd euro per bunder, bijna de helft van wat een loonwerker doorgaans vraagt. De bomen worden meteen uit de boomgaard afgevoerd naar een centrale plek in het dorp, zodat de teler het land snel weer beschikbaar heeft voor het inplanten."

P+ webtip: De Gelderlander over biomassa