Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
15 juni 2008

Biodiversiteit op zee wint Ricoh MVO Scriptieprijs

Wat er in haar scriptie staat? Van Haastrecht: "Mijn scriptie is het eindresultaat van een stage bij CREM, een adviesbureau op het gebied van duurzaamheid. Het doel van mijn project was om in kaart te brengen wat de link is tussen het bedrijfsleven en biodiversiteit, en ik heb daarbij specifiek gekeken naar de Nederlandse visserijsector. Ik merk dat biodiversiteit nog steeds te vaak een ondergeschoven kindje is in het denken over duurzaamheid, maar gelukkig ook dat er positieve trend te zien is. Tegelijkertijd is het duidelijk dat bedrijven het vaak nog moeilijk vinden om hun link met biodiversiteit concreet te maken en er iets aan te doen - gelukkig realiseren steeds meer bedrijven dat aandacht voor biodiversiteit niet alleen een last is, maar ook een voorwaarde voor een gezonde, en dus winstgevende onderneming. Dat het onderwerp echt actueel is mag duidelijk zijn: de kranten staan er bol van. Zelfs de protestactie van de Europese vissers tegen de stijgende dieselprijzen heeft te maken met biodiversiteit."
Van Haastrecht maakt een statement: "Dat de vissers het hoofd financieel niet meer boven water kunnen houden, komt natuurlijk niet in de eerste plaats door de hogere brandstofprijzen, maar vooral door het feit dat er steeds minder wordt gevangen. Door overbevissing is de zee uitgeput geraakt en de biodiversiteit enorm afgenomen. Visbestanden kunnen alleen herstellen in een gezond milieu, waar het herstel van biodiversiteit een voorwaarde voor is. Ik denk dat het onvermijdelijk is dat de visserijsector zal moeten inkrimpen, maar ook dat de bedrijven die het zullen redden, dìe bedrijven zijn die op een innovatieve manier hun bedrijfsvoering weten aan te passen, met meer aandacht voor alle aspecten van duurzaamheid, waaronder biodiversiteit. Dit zal zich op termijn uitbetalen: in klinkende munt, maar ook in een breder maatschappelijk draagvlak voor het prachtige beroep van visser, en in een gezonde zee."
De tweede en de derde plaats zijn gewonnen door Huub Wilbrink met de scriptie "Partnerships multinationals & ngos" en Alistair Niemeijer die de scriptie "Moral limits of unhealthy school nutrition" schreef. De eervolle vermelding van dit jaar gaat naar Hugo Ekkelenkamp, die met de scriptie "Peilproblematiek Heijplaat" een uitstekende business case heeft gemaakt over de oplossing voor het sliboverschot in Rotterdamse haven. De vakjury bestond dit jaar uit Lars Moratis (directeur CSR Academy), Jan Bom (hoofdredacteur P+) , Mark van der Veen (lector MVO aan HES Hogeschool Amsterdam) en juryvoorzitter Martijn Wecke (HR Director Ricoh).

Ricoh (tot voor kort Nashuatec) heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor interne en externe MVO-initiatieven. Het bedrijf heeft onder andere een eigen MVO-beleid en publiceert elk jaar een duurzaamheidsverslag. Het doel van deze scriptieprijs is om MVO als vakgebied te versterken. Ricoh wil met deze scriptieprijs studenten motiveren zodat zij later, als werknemers bij bedrijven, MVO inzetten als management- en strategische tool.
P+ webtip: Ricoh MVO Scriptieprijs

P+ webtip: De scriptie A business case for biodiversity