Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
18 juni 2008

Eco-kerkdienst bij bioboer Gerkema Zathe

In de Oude Kerk te Amsterdam vinden we een grafzerk met een afbeelding van de zon. In plattelandsgemeenten zijn de biddag en dankdag voor het gewas een jaarlijks ritueel. Nu Kerk in Actie in april van dit jaar een convenant tekende over duurzame landbouw, is ook maatschappelijk verantwoord ondernemen een onderwerp op de kerkelijke agenda geworden.
De biologische boeren Johannes en Jeltsje Kooistra uit Warstiens deden al vaker mee aan de open dag van het netwerk Biologica, maar het is voor het eerst dat boerderijcamping Gerkema Zathe locatie plaats biedt aan een kerkdienst. Zeker is dat een kerkdienst op een biologisch melkveebedrijf anders is dan in een kerkgebouw. “Hier kunnen kinderen gewoon rondrennen op de boerderij. Het is allemaal wat vrijer,” voorspelt dominee Van der Meer.
Het is voor hem de eerste keer dat hij een eco-kerkdienst houdt. De goede omgang met de schepping gaat iedereen aan, vindt de voorganger. De dienst in Warstiens heeft als overkoepelend motto Feest van ontmoeting. Na de dienst kan er bij het koffiedrinken worden doorgepraat over het thema duurzaamheid en ontmoeting.

Er wordt in de kerken vaak over omgang met het milieu en goed rentmeesterschap gepraat, maar vaak blijft dat het toch een ver-van-je-bed-show. Van der Meer denkt dat het door een dergelijke zondag “concreter wordt en beter bespreekbaar.” Hij meent ook dat het een hart onder de riem is voor de biologische boeren “die het niet altijd even gemakkelijk hebben”, zo zei hij tegen het Friesch Dagblad.

P+ webtip 1: Biologica lijst Lekker naar de boer
P+ webtip 2: Gerke Mazathe