Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
23 juni 2008

Dutch Green Building Council biedt opdrachtgevers duurzaamheidsdoorbraak

Het is koortsachtig druk, op de burelen van de Dutch Green Building Council in Rotterdam. Zelfs op een vrijdagmiddag. Directeur Jack de Leeuw, een oude rot in de duurzame bouwwereld, is op 1 juni officieel gestart: "Er hebben zich al zestig partners aangemeld. Daaronder ook grote opdrachtgevers. Amsterdam en Rotterdam zijn founding partners van onze organisatie, Den Haag heeft dat ook toegezegd, maar nog niet schriftelijk bevestigd. Met Almere zijn er contacten, Haarlemmermeer wil participant worden. Maar ook een grote partij als Zadelhoff heeft zich aangesloten." Onder de founding partners zijn ook bouwbedrijven, architecten, nutsbedrijven en hogescholen te vinden. De initiatiefnemers zijn ABN Amro en Redevco in samenwerking met Dura Vermeer en SBR, waar De Leeuw ook directeur is.
Wat gaat De Leeuw doen? "Er moet een certificaat komen, dat het voor opdrachtgevers eenvoudig maakt om een gebouw neer te zetten of te vernieuwen met een kwalificatie als "goed" of "excellent". Ook bestaande gebouwen kunnen zo een upgrade krijgen." De eerste pilots gaan van start en dienen vooral om de certificeringsmethode, die gebaseerd is op een Brits systeem, naar de Nederlandse situatie en wetgeving te vertalen. Pas volgend jaar worden de allereerste "echte" certificaten verwacht.
Zouden deze certificaten werkelijk voor een ommekeer zorgen? De Nederlandse bouwwereld is afwachtend en sluit zich nog steeds op in de eigen bedrijfskolom. Innovaties die voor enorme energiebesparing kunnen zorgen, blijven voor de buitenwereld "geheim".
Dat is doodzonde, zo bleek weer uit een onderzoek uit de Verenigde Staten, waar onze landgenoten Piet Eichholtz en Nils Kok van Maastricht University aan meewerkten. Hun conclusies: "Groene gebouwen hebben minder in- en uitstroom van huurders. De kwaliteit van de gebouwen behoren voor 79 procent tot de allerhoogste klasse, waar vergelijkbare gebouwen slechts voor 35 procent tot "class A" behoren. De huuropbrengst is 6 procent hoger dan in standaard gebouwen." Het commentaar van Jack de Leeuw: "Wij werken in Nederland met dezelfde getallen."

P+ webtip: Dutch Green Building Council

P+ webtip: PDF onderzoek Berkeley

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier