Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
26 juni 2008

Amsterdam krijgt 100 stroompalen voor elektrische voertuigen

De uitstoot van broeikasgassen als kooldioxide en fijn stof neemt allerwegen toe. Vooral fijn stof, veroorzaakt door het gebruik van dieselmotoren, zorgt in de Randstad voor problemen. Zo zijn al diverse nieuwbouwprojecten langs of in de buurt van snelwegen opgeschort omdat de uitstoot fijn stof ter plekke eenvoudigweg te hoog lag. Elk van de stedelijke gemeenten probeert daar dan ook wat aan te doen. Zo heeft Amsterdam zich ten doel gesteld de uitstoot van kooldioxide in 2025 met veertig procent ten opzichte van 1990 te laten afnemen.

Het stimuleren van het gebruik van elektrische voertuigen is daartoe een uitstekend middel. Scooters, fietsen en auto's die op stroom rijden, zijn immers aanzienlijk zuiniger dan conventionele verbrandingsmotoren. Nu de olieprijzen zelfs na recordhoogtes verder stijgen, neemt de aandacht voor de elektrificatie van het (binnen)stedelijk vervoer toe. Mister Green, de Amsterdamse lease- en verhuurmaatschappij voor elektrische scooters, zag haar groei het laatste jaar ruim verdubbelen. Grote automerken hebben aangekondigd voor 2010 met elektrische varianten van hun modellen te komen. En gemeentebesturen staan zonder uitzondering bijzonder positief tegenover elektrificatie. "Marijke Vos, de wethouder van milieu in Amsterdam, heeft alle palen al gezien en gebruikt", verklaart Florian Minderop.

Bij het grote publiek heerst echter een ontstellend gebrek aan kennis over elektrisch vervoer, zo heeft recent onderzoek in het Verenigd Koninkrijk uitgewezen. De grootste vraag die leeft, is: waar moeten we ons vervoermiddel opladen? Mister Green en Nuon zullen het komende half jaar daarom 26 oplaadstations door heel Nederland opzetten waarin gebruikers hun voertuigen kunnen inpluggen. Na activering met een speciale RFID sleutel wordt een geel snoer aan voertuig en paal bevestigd. Binnen een uur is dertig procent van de batterij vol. En na vier, vijf uur kan opnieuw 250 kilometer worden gereden.

"Als specialist op gebied van elektrische voertuigen ontwikkelen we nu drie soorten oplaadstations: een simpele voor fietsers en scooters, een wat uitgebreidere waarin intelligente software zit, en een voor elektrische auto's", zo licht Florian Minderop toe. De kosten van een individuele stroompaal liggen naar verwachting tussen de duizend en zevenduizend euro.

Mister Green verwacht er veel van. Zweden, Noorwegen, Italië en Israël kennen de stroompalen al. Het laatste land wil in 2012 een half miljoen palen hebben en in 2018 alle auto's op stroom laten rijden. Rond 2025 zal vijftig procent van al het (stedelijk) vervoer in Europa elektrisch zijn. Maar het scheppen van draagvlak en de noodzakelijke infrastructuur kan het bedrijfsleven natuurlijk niet alleen. "We hebben echt een landelijke reclamecampagne nodig. En een centrale regeling voor afgifte van parkeervergunningen. Die worden nu per stadsdeel afgegeven. Dat kan eigenlijk veel sneller", besluit Florian.


P+ Webtips:

Mister Green

Bestaande stroompalen Amsterdam (4)