Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
01 juli 2008

In Spanje krijgen apen mensenrechten

Hoe zit die resolutie technisch in elkaar? Het is feitelijk een oproep aan de regering om aan te sluiten bij het Great Apes Project, dat sinds 1993 stelt dat mensapen niet gemarteld mogen worden. Dit project is een geesteskind van de filosofen Peter Singer en Paola Cavalieri. Zij stellen dat mensapen genetisch gezien het dichtste bij ons mensen staan, en emoties vertonen als liefde, angst, nieuwsgierigheid en jaloezie. En daarom beschermd moeten worden door rechten die ook voor mensen gelden.

Het Spaanse parlement steunde deze resolutie van links tot rechts. Als de regering er werk van maakt, kunnen experimenten op apen binnen een jaar verboden worden, zo is de verwachting. Pedro Pozas van Great Apes Project is er blij mee, ook al heeft hij geen weet van apen die in Spanje voor dit doel zijn opgesloten. Het zal ook geen gevolgen hebben voor apen die in dierentuinen zitten. Dat zijn er ongeveer 315. Maar wel voor mensapen die nu in circussen optreden, voor televisiereclames of in films. Dat gebruik wordt wel verboden. En de levensomstandigheden in diertuinen moeten wel drastisch omhoog, stelden de Spanjaarden. In Nieuw-Zeeland werden eerder mensapen beschermd tegen medische experimenten, evenals in Groot-Brittannië.
De mensenrechten hebben inmiddels een geschiedenis van 50 jaar. In 1948 werden de Universele Rechten van de Mens van kracht, met als eerste hoofdartikel de volgende tekst:

“Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.”

Andere artikelen zijn voor mensapen niet echt geschikt, zoals artikel 18: “Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.”
Maar de orang-oetans in Borneo zouden maar wat blij zijn met naleving van deze artikelen: “Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.” Of artikel 13: “Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.”

P+ webtip: Guardian over Spanje

P+ webtip: Great Ape Project