Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
15 juli 2008

P+ zoekt publicatie: uw brandbrief aan...

Ter inspiratie het onderwerp van de Last Words uit de laatste aflevering van P+ in het juli / augustusnummer. Deze brief was gericht aan de minister-president, Jan Peter Balkenende. De ondertekenaars: Ad van Wijk, voorzitter Raad van Bestuur Econcern, Michiel Boersma, voorzitter Raad van Bestuur Essent
Jeroen de Haas, voorzitter Raad van Bestuur Eneco, Aad Veenman, President-directeur NS, Bert Heemskerk, voorzitter Raad van Bestuur Rabobankgroep en Johan van de Gronden, algemeen directeur van het Wereld Natuur Fonds. Zij vragen de regering om een groene snelprocedure, om heel snel nieuwe windparken op de Noordzee te kunnen realiseren. Nu duurt het papierwerk niet minder dan acht jaar. Dat kan het klimaat niet velen.

Een quote uit dit schrijven: “De initiatiefgroep van de vijf bedrijven en het WNF vragen het kabinet actie op vier terreinen:. Lokaties: het kabinet moet nog dit jaar lokaties aanwijzen voor de ontwikkeling van windparken op de Noordzee. Het kabinet moet op korte termijn een strategische MER (Milieu Effect Rapportage) uitvoeren voor wat betreft de ruimtelijke inpassing. Met respect voor de kwetsbare natuurgebieden in de Noordzee zijn er voldoende mogelijkheden om windparken te ontwikkelen.. Vergunningen: efficiënte, snelle vergunningenprocedures moeten er voor zorgen dat de huidige vertraging en verlamming van processen verleden tijd wordt.. Coördinatie: de coördinatie moet in handen zijn van één ministerie, in plaats van de huidige betrokken vier. (Ministeries van VROM, LNV, EZ en VenW). Infrastructuur: creëer een slim elektriciteitsnet op zee, inclusief één centraal stopcontact aan de Noordzeekust (in plaats van kostbare hoogspanningskabels voor elk project afzonderlijk). Op deze manier wordt de natuur van de Noordzeekust niet te veel belast, worden kosten bespaard en kan ons elektriciteitssysteem optimaal worden ingericht.

Mail uw brandende kwestie voor 7 augustus naar: editor@p-plus.nl

P+ webtip: Voorbeeld Last Words