Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
24 september 2008

Olifanten in München produceren groene energie

We citeren uit Warmtewerk Magazine: “De hoofdstad van Beieren voert een actief klimaatbeleid met het energiebedrijf SWM (Stadtwerke München GmbH). De grote bespaarders zijn de warmtekrachtcentrales voor het warmtenet van de stad. Maar men realiseert ook decentrale projecten met duurzame energie in alle variëteiten. Een fraai voorbeeld is de mestvergister in dierentuin Hellabrunn. Met het biogas uit de mest van olifanten en ijsberen produceert men duurzame elektriciteit voor de dierentuin en de vrijkomende warmte wordt aan het warmtenet geleverd. SWM heeft verder windturbines, waterkrachtcentrales en bouwt samen met de fabrikant van pv-panelen Gehrlicher Solar zonne-energie uit. Een project met een piekvermogen van 10 MW is al opgeleverd. Voor het warmtenet in Riem heeft SWM een geothermieproject gerealiseerd, dat per jaar 12.000 ton CO2 zal besparen. Samen met autofabrikant BMW heeft het Münchener energiebedrijf ook duurzame koude geïntroduceerd. Via een 4,6 km lange leiding haalt men koud grondwater onder de metrotunnel voor het rekencentrum van BMW. Ook het zonnewarmteproject in de Ackermanbogen is een opmerkelijk staaltje van innovatie en creativiteit.”

Klaas de Jong: “Dat is andere koek dan groene  stroom uit Noorwegen importeren, zoals wij doen.

P+ webtip: Munchen in Warmtewerk MagazineP+ webtip 2: Biogasinstallatie Tierpark HellabrunP+ webtip 3: Aanvragen gratis Warmtenetwerk